Anwindykacja z pomocą prawnika

antywindykacja

Sądowe nakazy zapłaty, wyroki zaoczne i pozwy o zapłatę z sądu – to często początek końca dla wielu dłużników. Ale nie musi tak być. Prawnicy oferują pomoc, która może nam ułatwić wyjście z długów i poradzenie sobie z całą tą trudną sytuacją. Dzięki temu nie będziemy obawiać się, że komornik wejdzie nam na wypłatę lub odwiedzi nas w domu.

Czym jest antywindykacja z pomocą prawnika?

Jako antywindykację określa się wszystkie działania, najczęściej prawne, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika w stosunku do jego wierzycieli, firm windykacyjnych, w sądzie i w czasie egzekucji komorniczej. W każdym przypadku środki wykorzystywane przez prawnika mogą być inne.

Należy pamiętać, że chodzi tu o usługi prawnika, który pomoże nam poradzić sobie z sytuacją od strony prawnej. Nie będzie to propozycja kolejnego kredytu na spłatę naszego zadłużenia. Jeżeli spotkamy się z takimi ofertami powinniśmy nabrać podejrzeń, ponieważ kolejne pożyczki prawdopodobnie nie poprawią naszej sytuacji finansowej. Zazwyczaj to nieuczciwe praktyki wpędzające nas w pętlę zadłużenia, z której będzie nam jeszcze ciężej wyjść.

Jaki sposób prawnik w ramach antywindykacji może nam pomóc?

Podstawą działania antywindykacji jest polskie prawo. Wszyscy wierzyciele, komornicy i przedsiębiorstwa windykacyjne muszą działać w jego granicach, przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

Na początku prawnicy zapoznają się z całą sprawą i dokonują bardzo szczegółowej weryfikacji naszych długów. Przede wszystkim sprawdzają ich termin ważności. Częste są sytuacje, gdy nasi wierzyciele próbują wyegzekwować należność, która się przedawniła. Powinniśmy wiedzieć, że każda zaciągnięta przez nas pożyczka ma swój termin ważności. Różni się on dla różnych zobowiązań finansowych. Co więcej kancelaria prawna może znaleźć szczególne okoliczności wpływające na długość czasu przedawnienia.

Adwokat może też wystąpić do sądu z postępowaniem przeciw egzekucyjnym jeżeli występują ku temu przesłanki. Możemy w ten sposób zażądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, gdy przeczy on zdarzeniom, na których opiera się wydanie klauzuli wykonalności, zwłaszcza, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. To bardzo ważna czynność prawna zwłaszcza wtedy, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło coś, co sprawiło, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane. Istotne też jest to, gdy nasz małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, wykaże, że świadczenie egzekwowane przez wierzyciela nie należy się mu, przy czym małżonkowi przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale także wynikające z małżeńskiej umowy majątkowej.

Kancelaria może być też naszym mediatorem, który będzie w naszym imieniu negocjował z wierzycielami. Będzie próbował rozłożyć nasze zobowiązania na przystępne raty, chwilowo zawiesić spłatę ich części lub znaleźć inne korzystne dla nas rozwiązanie.

Prawnik będzie nas też reprezentować w sądzie, zna wszystkie nasze prawa i obowiązki, może sprawować pieczę nad prawidłowością postępowania egzekucyjnego, a w bardzo trudnych sytuacjach pomoże nam się przygotować i przeprowadzić konsumenckie postępowanie upadłościowe.

Dlaczego warto skorzystać z antywindykacji u prawnika?

Specjaliści od oddłużania mają wiedzę dużo większą niż możemy znaleźć na forach internetowych i potrafią ją wykorzystać w praktyce. Niestety wielu dłużników nie zna swoich praw i obowiązków, a wierzyciele to wykorzystują. Często zdarzają się sytuacje, gdy wierzyciele proponują nam podpisanie ugody i rozłożenie naszego zadłużenia na raty w momencie, gdy wiedzą, że jest już ono przedawnione. W takich sytuacjach nie musielibyśmy już ich spłacać jednak zawarta ugoda nabiera mocy prawnej nawet wtedy, gdy jest dla nas niekorzystna.

Windykatorzy i komornicy muszą przestrzegać prawa. Komornik za swoje błędy może odpowiadać zwolnieniem ze stanowiska, a za pomyłki swoich podwładnych odpowiada jak za własne. Windykator nie ma takich uprawnień jak komornik i nie może pojawić się pod naszymi drzwiami. Jednak dłużnicy często o tym nie wiedzą i nie potrafią się bronić przed agresywną egzekucją długów.

Biorąc to wszystko pod uwagę najlepiej jest jak najwcześniej zgłosić się do prawnika, który zajmie się naszą sprawą.

 

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *