Audytor wiodący ISO 9001 – szkolenie, praca, zarobki

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością stałego rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań oraz systemów, które pomogą osiągnąć wyznaczony cel, udoskonalić i zwiększyć wydajność działalności, ograniczyć koszty, zdobyć przewagę konkurencyjną i ulepszyć wizerunek firmy. 

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, który jest rozbudowanym narzędziem pozwalającym na doskonalenie organizacji bez względu na jej wielkość czy branżę, w jakiej działa.

System ten wdrażany jest zarówno w sektorach produkcyjnych, jak i usługowych i pozwala dopasować się do rosnących wymagań rynku oraz osiągnąć zrównoważony rozwój. Standard ISO 9001 jest podstawą do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Jednak, aby sprawdzić, czy dana organizacja działa zgodnie z wymaganiami tego standardu, konieczne jest przeprowadzenie audytu, który realizowany jest przez wykwalifikowanego audytora. Osoby na takim stanowisku mają odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają im pełnienie tej funkcji.

Jak wygląda proces zdobywania kompetencji na stanowisko audytora wiodącego ISO 9001?

Audytorem wiodącym ISO 9001 może zostać praktycznie każdy, ale aby tak się stało, musi on spełnić szereg wymagań i uzyskać niezbędne kwalifikacje. Osoba pełniąca rolę audytora wiodącego ISO 9001 powinna bardzo dobrze znać strukturę, wymagania i zastosowanie tej normy. Oprócz tego przyszły audytor musi także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych etapów audytowania takich jak: 

  • planowanie i przygotowywanie audytu, 
  • prowadzenie działań audytowych, 
  • przygotowywanie raportu z audytu, 
  • realizacja działań poaudytowych i wiele innych. 

Kandydat na audytora powinien także posiadać umiejętności praktyczne w zakresie audytowania. Kierunkowe wykształcenie zgodnie z daną branżą to również spora zaleta. Zdobywanie kwalifikacji jest więc dość czasochłonne i niełatwe, jednak aby skutecznie przyspieszyć ten proces, najlepiej skorzystać z profesjonalnego szkolenia, na którym każdy z kandydatów uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na pracę na stanowisku audytora wiodącego ISO 9001. 

Jakie obowiązki ma audytor wiodący ISO 9001?

Do głównych obowiązków audytora wiodącego ISO 9001 należy przeprowadzania audytów, które realizowane są w celu badania skuteczności i efektywności procesów w firmie i stanowią także integralną część systemów zarządzania ISO. Rolą audytora jest też wspieranie firmy w kwestiach uprawnień, panowania działań poaudytowych i stałego doskonalenia jej działania. 

Audytor to także nieodłączny element wchodzący w skład procesu wdrażania i certyfikacji ISO 9001, dlatego to stanowisko jest tak istotne. W pracy na tym stanowisku bardzo ważna jest odpowiedzialność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także posiadanie zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

W jakich instytucjach audytor wiodący ISO 9001 może podjąć pracę?

Audytor wiodący ISO 9001 może podjąć pracę w bardzo wielu różnych instytucjach zajmujących się certyfikowaniem w zakresie normy ISO 9001. Z racji tego, że osoba na tym stanowisku posiada odpowiednie kwalifikacje, może realizować audyty i na ich podstawie tworzyć raporty i oceniać firmy pod względem zgodności z ISO 9001 i tym samym wystawiać certyfikaty. Z usług takich instytucji korzystają różne firmy, które planują albo wdrażają System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001

Audytor wiodący ISO 9001 – zarobki

Zarobki audytora wiodącego ISO 9001 są oczywiście zależne od tego, jakie posiada on doświadczenie w tej pracy. Osoby dopiero zaczynające pełnienie obowiązków na tym stanowisku z pewnością mogą liczyć na nieco niższe zarobki, niż doświadczeni audytorzy, którzy pracują już wiele lat w tym zawodzie. Zarobki będą także inne dla audytorów wewnętrznych, a inne dla zewnętrznych. 

Można jednak określić, że przeciętne zarobki audytora wewnętrznego to około 5–6 tysięcy złotych miesięcznie. W przypadku audytorów zewnętrznych, ich zarobek jest mocno uzależniony od ilości zleceń, jakie przyjmą w danym miesiącu, dlatego ich wynagrodzenie może być też znacznie większe niż audytora wewnętrznego. 

W Polsce zarobek audytorów zewnętrznych to zazwyczaj kwota w przedziale od 700 do 1200 zł netto za dzień audytu. Zarobek ten zależny jest także od jednostki certyfikującej, dla której dany audytor realizuje usługi.

Rate this post