Bajki samograjki – czym są?

Bajki grajki są to coraz bardziej popularne bajki muzyczne w Polsce. Dzieci bardzo lubią słuchać bajek, które posiadają magiczną moc przenoszenia ich w świat fantazji. Bajki grajki mają bardzo wiele walorów związanych z pojęciem sztuki fonograficznej. Do konkretnej opowieści wprowadza się bowiem środki audiowizualne, które są dodatkowym bodźcem do poznania nowych jakości estetycznych. Bajki grajki są silnie powiązane z teatrem co wyjaśnimy w dalszej części artykułu.

Czym są bajki grajki?

Dlaczego bajki grajki są związane z teatrem? Mowa tutaj o takich aspektach, jak podział na role, dialog, akcję dramatyczną oraz odpowiednie tło muzyczne. Przykładem bajki grajki jest znane wszystkim słuchowisko. To utwór literacko-muzyczny, który powinien być wewnętrznie przystosowany do aktualnych nośników dźwięku. Bajki grajki z cechami słuchowiska należą są audiowizualnym przekazem estetycznym. Niektóre pojęcia przekazywane są więc w akustycznej jak i językowej formie. Język mówiony opiera się na odpowiedniej intonacji, która pozwala następnie wyodrębnić z tekstu odpowiednią składnię i leksykę. Dzięki temu młody słuchacz stale rozwija swoje słownictwo.

Bajki grajki stanowią więc połączenie słowa oraz elementów fonicznych, dzięki czemu odbiorca może zwiększyć głębię swoich doznań i przeżyć. Dzięki takiemu połączeniu udaje się dziecku skupić na wyrazach oraz ich znaczeniu. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że atmosfera bajki muzycznej pozwala nam oderwać się od szarej rzeczywistości i spraw codziennych. Ważną rolę pełni postać narratora, która polega przede wszystkim na komentowaniu i wprowadzaniu słuchacza w nowe wydarzenia. Dobry narrator posiada znakomity kontakt z dzieckiem dzięki czemu dziecko potrafi rozgraniczyć własny świat od świata, w którym egzystują postacie z bajki.

Zalety takiego spektaklu

Muzyka w życiu wszystkich ludzi odgrywa ważną rolę. Może być ona źródłem radości, smutku, zadowolenia oraz satysfakcji. Bajki grajki odpowiednio wprowadzają dzieci w świat muzyki. Już u najmłodszych pojawia się potrzeba słuchania muzyki, dziecko stopniowo nabywa umiejętności poruszania się i wykazuje wyczucie rytmiki. Bajki grajki wprowadzają dodatkowo atrakcyjność muzyczną, która ma na celu rozwijanie predyspozycji twórczych malucha.

Bajki grajki kształcą liczne umiejętności intelektualne. Zaliczymy do nich takie cechy jak podzielność uwagi, odpowiednią reakcję na bodźce, dokładność spostrzegania, kształcenie pamięci oraz procesów związanych z porównywaniem, analizą itp. Bajki grajki są doskonałą okazją do rozszerzania treści w nich zawartych. Mogą być początkiem stworzenia pracy plastycznej, nauki gry na instrumentach oraz ekspresji tanecznej. Wszechstronny rozwój dziecka w wyniku korzystania z takiej pomocy  dokonuje się w sposób naturalny i wpływa na rozwój wszystkich procesów poznawczych. Postrzeganie jakości dźwięków jak i zjawisk akustycznych ma kluczowy wpływ na spójność pomiędzy myśleniem konkretnym, a abstrakcyjnym. Bajki grajki potrafią bardzo skutecznie kształcić uwagę, koncentrację, umiejętności klasyfikowania oraz porównywania. Dzięki temu poprawia się ogólna sprawność operacji myślowych.

W dzisiejszych czasach pełnych bezużytecznych zabawek, pustych animacji, a czasem nawet agresywnych gier warto zainteresować się możliwościami, które z pewnością wpłyną na ogólny rozwój naszego dziecka. Bajki samograjki z pewnością rozwiną słownictwo, słuch i wyobraźnię dziecka, co zaowocuje w przyszłości. Mówi się, że pierwsze 5 lat życia dziecka ma decydujący wpływ na jego rozwój i późniejsze zdolności. Zadbaj o zdolności intelektualne swojego dziecka i zainwestuj w najlepsze pomoce.

 

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *