Bezpieczeństwo podczas pracy z lutami ag502

lutowanie

Luty srebrne to uniwersalne i powszechnie stosowane spoiwo do lutowania twardego. Występują w kilku rodzajach, różniących się między sobą składem chemicznym, a co za tym idzie podstawowymi parametrami i właściwościami.

Luty Ag 502 znajdą zastosowanie podczas lutowania metali, takich jak:

  • stal,
  • miedź,
  • stopy miedzi,
  • nikiel,
  • stopy niklu.

Natomiast ze względu na ich temperaturę topnienia, nie można lutować nimi aluminium, magnezu, cynku i ich stopów. Luty srebrne w firmie Alfa można zakupić w postaci drutu lub prętów.

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do pracy z lutami Ag 502?

Każda osoba, która przystępuje do pracy z lutownicą, powinna mieć ukończone 18 lat oraz odpowiednie kwalifikacje, pozwalające wykonywać czynności związane z lutowaniem. Ze względu na ryzyko zranienia, praca ta wymaga wyjątkowego skupienia – osoba pracująca z lutami Ag 502 nie może być więc przemęczona lub pod wpływem żadnych środków odurzających, które mogłoby zakłócić natychmiastową reakcję.

Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z lutowaniem, należy upewnić się, że kolba lutownicza jest prawidłowo podłączona, a przewód sieciowy lub wtyczka nie są uszkodzone. Trzeba również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy oraz właściwym oczyszczeniu lutownicy.

Zasady bezpiecznego lutowania

Praca z lutami może okazać się bardzo niebezpieczna, jeśli nie jesteśmy do niej odpowiednio przygotowani, nie mamy właściwego przeszkolenia lub nasz warsztat nie spełnia podstawowych wymagań do pracy z lutownicą. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas lutowania, należy zatem przestrzegać kilku najważniejszych zasad, które ochronią nas przed przykrymi skutkami oraz używać profesjonalnego i sprawdzonego sprzętu.

O czym trzeba pamiętać, pracując z lutami Ag 502?

Najważniejszymi zasadami, które należy bezwzględnie przestrzegać na każdym etapie pracy z lutami, są przede wszystkim przepisy BHP, obowiązujące w kraju. Równie ważne jest stosowanie odzieży ochronnej oraz używanie specjalnych zacisków do podgrzewania przewodów. W trakcie pracy należy pamiętać, aby nie odkładać lutownicy na stół warsztatowy, a jedynie na przeznaczoną do tego podstawkę. Nigdy nie powinno się także dotykać metalowych elementów lutownicy, a po zakończonych czynnościach urządzenie należy od razu wyłączyć oraz wyjąć wtyczkę z gniazdka i odstawić do ochłodzenia.

Zasadą, o której nie można zapominać, jest całkowity zakaz wymiany dyszy lub grotów przed wyłączeniem urządzenia z zasilania. Możemy tego dokonać jedynie wtedy, gdy lutownica osiągnie bezpieczną temperaturą. Niedozwolone jest także wykonywanie tej pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, gdzie używane są np. łatwopalne ciecze, gazy czy płyny. W trosce o swoje bezpieczeństwo należy również zwracać uwagę na przedmioty, które znajdują się w pobliżu urządzenia – każda iskra może prowadzić do zapalenia się łatwopalnych elementów, a w konsekwencji do pożaru.

Niewłaściwe stosowanie lutów Ag 502 – zagrożenia

Niezastosowanie się do podstawowych zasad pracy z lutami Ag 502 może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracownika i wywołać niepożądane skutki. Należy więc pamiętać, by nie rozgrzewać lutownicy bez grota oraz nie usuwać go przed wyłączeniem urządzenia i jego całkowitym ochłodzeniem, ze względu na wysoką temperaturę grota, która może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

lutowanie

Poza oparzeniami niebezpieczne są także iskry, które wydostają się podczas lutowania. Należy więc zawsze odpowiednio chronić oczy oraz skórę –  dostanie się do oka gorącego lutu lub iskry, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Równie szkodliwe dla zdrowia człowieka są także toksyczne opary, wydzielane w trakcie lutowania. Aby uniknąć ich rozprzestrzeniania się, warto więc pamiętać o ciągłym wietrzeniu warsztatu.

Wyposażenie ochronne niezbędne podczas pracy z lutami

Każda osoba podejmująca się pracy z lutownicą musi wyposażyć się w niezbędną odzież ochronną, która zabezpieczy ciało przed szkodliwymi substancjami oraz poparzeniami. Do najważniejszych elementów ochronnych należą maski, gogle oraz przyłbice, które szczelnie zasłaniają twarz i oczy, zapobiegając przedostania się do nich odłamków z rozpryskujących się lutów. Dodatkowo maski zakładane na całą twarz pomagają również uniknąć wdychania toksycznych substancji, wydzielanych podczas lutowania.

Rate this post