Jak odciąć dopływ tlenu w przypadku pożaru fabryki?

Zakłady przemysłowe są szczególnie narażone na pożar – dziesiątki, lub nawet setki maszyn każdego dnia powodują tarcie, iskrzenie lub wywołują inne czynności, których efekt możesz doprowadzić do przeskoczenia iskry na materiały łatwopalne. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w hutach, czy zakładach przetwórstwa metali, gdzie temperatura jest zwykle wysoka, a w skrajnych przypadkach sięga nawet 100 stopni – dlatego też pracownicy muszą zaopatrzeni być w ognioodporne kombinezony.

W Polskich zakładach przemysłowych sytuacja zabezpieczeń każdego roku poprawia się – przedsiębiorcy chcą dbać o to, aby ich dobytek życia nie legł w gruzach, oraz aby pracownicy mogli w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa wykonywać swoje obowiązki. Aby zminimalizować ryzyko pożaru, w zakładach na niego narażonych – takich jak np. firmy produkujące kleje, lakiery, etc – należy instalować zabezpieczenia ogniochronne – pomagają one zwalczyć ewentualny pożar lub natychmiastowo odcinają dopływ tlenu przez co ogień nie może się rozrastać i już po kilkunastu sekundach gaśnie.

Jest wiele metod ograniczania ryzyka pożaru jednak rozwiązania związane z tlenem czy pyłem wydostającym się z zainstalowanych urządzeń są wciąż najpopularniejszy. Wzrasta zainteresowania pokrywania ważnych elementów specjalnymi pastami, które nie mogą przenosić ognia. Podobnie sytuacja wygląda z urządzeniami, które wytwarzają duże temperatury. Urządzenie zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożarów obsługiwane są przez systemy komputerowe, dlatego same potrafią uruchomić się w przypadku wykrycia potencjalnej katastrofy.