Bezpieczny wynajem czyli jaki?

mieszkania

Wynajmowanie mieszkań stanowi obecnie popularny sposób na dodatkowe źródło dochodów. Opcja wynajmu szczególnie sprawdza się w dużych, akademickich miastach, gdzie co jesień przybywa wielu studentów. Jednak tymczasowe oddanie mieszkania w ręce nieznanych sobie osób może być dla wynajmujących pewnym zmartwieniem. Nie raz i nie dwa usłyszeć można było w mediach historie o lokatorach, którzy byli bardzo problematyczni lub wręcz na koniec trwania umowy, nie chcieli opuścić lokalu. Jakie zatem należy podjąć kroki w celu uchronienia się przed tego typu nieprzyjemnościami?

Jak zabezpieczyć się przy wyborze przyszłych lokatorów?

Mieszkania na wynajem we Wrocławiu stanowią świetny pomysł na inwestycję na rynku nieruchomości. Aby jednak do tego doszło, trzeba znaleźć zainteresowanych wynajmem. Wybór przyszłych lokatorów stanowi kluczową kwestię w przypadku zabezpieczenia się przed wszelkimi wypadkami, uszkodzeniami czy ogólnym brakiem porozumienia między właścicielem lokalu a najemcami. Powinno się obrać strategię polegającą na odpowiednim doborze lokatorów. Jesteśmy świadomi, że najłatwiej byłoby przekazać klucze do mieszkania pierwszej lepszej osobie, która wyrazi zainteresowanie ogłoszeniem, jednak warto w tej sytuacji wstrzymać się z pochopnymi decyzjami i na spokojnie wszystko przemyśleć.

Na samym początku zaleca się spotkać na żywo z potencjalnymi najemcami, porozmawiać i tym samym wyczuć intencje i charakter. Jeśli od pierwszych chwil intuicja będzie podpowiadała, że dane osoby nie mają odpowiedzialnego podejścia do tematu – nie warto kontynuować współpracy. Choć czasem pierwsze wrażenie bywa mylne, to lepiej nie ryzykować.

Po wybraniu odpowiednich lokatorów, powinno nastąpić ustalenie warunków najmu. Dotyczy to m.in. sposobu pobierania opłat: czynszu i mediów. Warto na samym wstępie określić, czy czynsz będzie pobierany raz w miesiącu osobiście czy przelewem oraz zaznaczyć ewentualne konsekwencje w przypadku opóźnień ze spłatą czy też w przypadku uszkodzenia sprzętu będącego na stanie lokalu. To także moment na zakomunikowanie potrzeby wpłaty kaucji, kwestii trzymania w mieszkaniu zwierząt czy limitu osób, które mogą w nim przebywać.

Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy potencjalny wynajmujący jest w ogóle w stanie regularnie opłacać lokum. Sposobem na to jest chociażby zapytanie o stałe dochody. Ustalenie jasnych, stanowczych zasad gwarantuje brak wątpliwości, co najemca może robić, a czego nie.

Właściciele mieszkań powinni także przemyśleć kwestię ubezpieczenia. Nieruchomość to w końcu inwestycja, a o inwestycje, jak wiadomo, trzeba dbać. Ubezpieczenie chroni posiadacza mieszkania w przypadku niefortunnych zdarzeń, niekoniecznie z winy lokatora. Polisa może dotyczyć pożarów, powodzi czy też włamań.

Nie należy także zapominać o oficjalnej umowie najmu, która chroni obie strony przed nieuczciwymi praktykami. 

Na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę przy konstruowaniu umowy najmu?

Umowa najmu to najważniejszy element każdej transakcji. W przypadku wynajęcia pokoju lub całego mieszkania stanowi swego rodzaju bufor bezpieczeństwa przed nieprzewidzianymi sytuacjami czy też konfliktami pomiędzy właścicielem a lokatorem. Konstruując umowę, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, umowa powinna być na czas określony, czyli powinna określać dokładny jej początek oraz koniec. Dane obu stron powinny być prawdziwe i poprawne. W umowie znajdzie się także ustalony termin wnoszenia opłat, a także informacja o konsekwencjach w przypadku nieuiszczenia ich. 

Co więcej, umowa powinna zawierać klauzulę dotyczącą zasad wypowiedzenia mieszkania. Ważne jest określenie okresu wypowiedzenia np. miesiąca. Może zawierać punkt mówiący o tym, w jakim stanie ma zostać oddane mieszkanie, aby odzyskać kaucję. Właściciel może przykładowo wymóc jedynie wysprzątanie, ale może także zażądać naprawienia usterek we własnym zakresie czy odmalowania ścian. Zaleca się także sporządzenie raportu o stanie zużycia mieszkania przed wprowadzeniem się nowych lokatorów oraz przy ich wyprowadzce. Pozwoli to na ewentualne obciążenie najemcy kosztami naprawy w przypadku uchybień czy innych szkód. 

ulic z kamienicami

Umowa powinna być sporządzona pisemnie i podpisana przez obie strony. Potwierdzi to zapoznanie się z jej treścią oraz będzie stanowić ewentualny dowód w przypadku dochodzenia czy roszczenia praw. Jeśli nie mamy pewności, jak poprawnie sporządzić taką umowę, najlepiej skierować się po pomoc do kancelarii prawnej lub biura nieruchomości.

Rate this post