Budujesz? Zadbaj o obecność inspektora nadzoru

inspektor-nadzoru

Inwestując w budowę nieruchomości zawsze stajemy przed pewnym znakiem zapytania. Jest wiele etapów pracy, które muszą być idealnie wykonane. Już sam projekt jest ogromnie ważną sprawą. Wszystko musi być dokładnie zaplanowane.

Kolejna ważna kwestia to zakup materiałów i wynajęcie firmy budowlanej. Materiały powinny być najwyższej jakości, dzięki temu taki też będzie budynek. Firma wykonując projekt musi być sprawdzona i profesjonalna. Wtedy będziemy mieć pewność, że wszystkie działania odbędą się w określonym czasie.

Niewiadomych jest sporo, ale też jest pewne zabezpieczenie. Jest nim inspektor nadzoru budowlanego.

Zakres obowiązków inspektora

Inspektor nadzoru budowlanego ma wiele obowiązków, ale też dysponuje szerokimi uprawnieniami. Najważniejszym elementem jego pracy jest czuwanie nad budowami różnego rodzaju. Jakie zadania wchodzą w zakres obowiązków inspektora?

  • Inspektor kontroluje czy dany budynek powstaje zgodnie z projektem oraz wszelkimi wymaganiami technicznymi. Dba również o to, by prace zostały przeprowadzone w ustalonym terminie.
  • Zatwierdza odbiory po wykonaniu kolejnych etapów budowy.
  • Może, w razie potrzeby, nie dopuścić powstałego budynku do użytku. Dzieje się tak, gdy budowla nie spełnia określonych wymogów.
  • Wszelkie istotne uwagi odnośnie prowadzonych prac inspektor zapisuje w dzienniku budowy.
  • Do jego zadań należy również sprawdzanie czy przestrzegane jest prawo budowlane.
  • Jednym z elementów pracy inspektora jest wyjaśnianie przyczyn powstania katastrof budowlanych.

Powiatowy inspektor budowlany kontroluje też budynki użyteczności publicznej oddane już do użytku.

inspekcja-budowlana

Niezbędne wykształcenie

Istnieją dwa sposoby by zostać inspektorem budowlanym. Pierwszym z nich jest ukończenie szkoły średniej o kierunku technicznym. Następnie trzeba przepracować przynajmniej pięć lat na budowie. Po tym czasie konieczne jest zdanie państwowego egzaminu, dzięki niemu zdobywa się uprawnienia.

Drugim sposobem jest ukończenie studiów na kierunkach architektura, budownictwo albo inżynieria środowiska. Konieczne jest też wykazanie się, co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną. W ten sposób zdobywa się uprawnienia bez ograniczeń.

Jak na wielu szczeblach administracji i tu obowiązuje hierarchia. Nadzór budowlany dzieli się na:

  • powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego;
  • wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Występuje on, jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Wchodzi też w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
  • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pewna inwestycja

Wykładając pieniądze na inwestycję budowlaną, chcemy by wszystko odbyło się bez przeszkód. Sprawdzamy projekt, wynajmujemy sprawdzonych fachowców i liczymy, że wszystko pójdzie jak należy. W dopilnowaniu by się tak stało specjalizuje się inspektor nadzoru budowlanego. Dba by wszelkie prace były prowadzone w zgodzie z projektem i przepisami. Jest osobą dobrze przygotowaną do swojej pracy i posiada szeroką wiedzę z zakresu budownictwa.

Rate this post