Co jest celem standardu IFS?

Standard IFS

Międzynarodowy Standard Żywieniowy IFS (International Food Standard) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Europie norm dotyczących zachowania jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych trafiających na rynek i do sprzedaży bezpośredniej dla konsumentów. Jego twórcy – niemieccy sprzedawcy detaliczni i hurtowi, później we współpracy ze sprzedawcami francuskimi stworzyli standard IFS, by zagwarantować bezpieczeństwo żywności trafiającej na ich półki sklepowe. Współcześnie do IFS stosują się producenci w wielu krajach Europy, a samo posiadanie certyfikatu jest w wielu rozpoznawalnych sieciach handlowych obowiązkowe.

Czym jest standard IFS?

Standard IFS istnieje na rynku od 2002 roku i obecnie stosowany jest już w najnowszej, siódmej wersji przystosowanej do najnowszych standardów jakości oraz bezpieczeństwa wymaganych przez międzynarodowe sieci handlowe. Podstawowym założeniem standardu jest potwierdzenie, że dostawca (producent) jest w stanie przygotować produkt zgodny z przepisami prawnymi, obowiązującymi normami oraz rosnącymi wymogami konsumentów i rynku. IFS wprowadza jednolite wymagania zachowania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, dbając w ten sposób o ograniczenie ryzyka strat na jakości na każdym z etapów przygotowania produktów spożywczych.

Dlaczego warto stosować się do zaleceń IFS?

Wymagania do stosowania zasad wprowadzonych przez IFS zostały narzucone dla wszystkich dostawców, którzy wytwarzają produkty sprzedawane w sieciach handlowych takich jak Lidl, Real, Spar, Globus, Auchan czy Carrefour (sieciach niemieckich i francuskich). Celem stosowania wymogów standardu jest oczywiście możliwość pojawienia się produktów na międzynarodowych półkach sklepowych i spełnienia wymagań tamtejszych odbiorców, ale patrząc na całokształt założeń standardu, jego nadrzędnym celem jest stworzenie jednorodnego systemu ewaluacji jakości i bezpieczeństwa żywności trafiającej na stoły konsumentów.

Uzyskanie certyfikatu IFS wymaga współpracy z akredytowaną jednostką certyfikującą, która na potrzeby przyznania zgodności z wymogami standardu IFS przeprowadza regularne audyty i kontrole zgodności działań dostawców z założeniami standardu na każdym odcinku łańcucha dostaw. Jego przejrzystość i porównywalność jakości usług są kolejnymi z kryteriów, na które zwraca się podczas kontroli szczególną uwagę. Z perspektywy dostawców, a także sprzedawców, stosowanie certyfikatu IFS może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i czasu realizacji zamówień, większego zaufania konsumentów i kontrahentów z uwagi na stosowanie wyłącznie certyfikowanych produktów, a także na wzrost konkurencyjności na rynku.

W okresie rosnących wymagań i świadomości konsumenta, znalezienie się pośród najlepszych, zaufanych i certyfikowanych producentów zdecydowanie przemawia na korzyść każdej marki, także dostawców produkujących dla sieci handlowych pod ich własną marką.

Kto i dlaczego powinien dążyć do realizacji założeń IFS?

Wdrożenie IFS Food może przynieść szereg korzyści dla handlowców oraz dostawców i producentów żywności, wprowadzając jednolite wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności trafiających na półki największych sieci handlowych w Europie. Poza Wielką Brytanią, gdzie znacznie popularniejszym i ważniejszym z perspektywy sieci handlowych jest ich rodzimy standard BRC, dostawcy kierujący swoje produkty spożywcze do dystrybucji na Europę muszą przewidywać konieczność zastosowania wymogów standardu IFS oraz uzyskania stosownego certyfikatu potwierdzającego ich stosowanie.

Samo dopasowanie się do wymogów jest mile widziane w oczach sieci handlowych, ale i coraz bardziej świadomych konsumentów rozpoznających już wartościowe certyfikaty oraz oznaczone nimi produkty.

Wdrożenie wymogów IFS w firmie ma ogromne korzyści wizerunkowe i rynkowe – pozwala na prowadzenie handlu z międzynarodowymi sieciami sklepów spożywczych oraz klientami wymagającymi certyfikatów i audytów stron trzecich, zapewnia potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, ale jednocześnie poprawia wewnętrzną organizację i kulturę pracy. Szacuje się, że dostawcy stosujący założenia standardu IFS mogą pochwalić się lepszą komunikacją wewnętrzną w firmie w zakresie dobrych praktyk, standardów i obowiązujących procedur oraz znacznie sprawniejszym systemem monitorowania zgodności wytwarzanych produktów z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Pośrednią korzyścią z wdrażania uznanych międzynarodowo standardów jakości jest także efektywniejsze wykorzystanie zasobów i surowca poprzez poprawę planowania działań, eliminację ryzyka oraz nastawienie na wysoką jakość na każdym etapie produkcji.

 

 

Rate this post