Czy liderzy korzystają z usług coacha i rozwoju osobistego?

Coaching oznacza doskonalenie siebie, swoich umiejętności i kwalifikacji. Nie dzieje się to samoistnie, tylko ze wsparciem coacha- trenera obserwującego zainteresowanego podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków i przekazującego informacje zwrotne. Po zakończonym coachingu trener ustala z osobą zainteresowaną warunki dalszej współpracy. Kluczowa przy coachingu jest relacja między klientem a coachem oparta na zaufaniu.

Na czym polega coaching?

Trener, stosując odpowiednie pytania, narzędzia i interwencje psychologiczne pomaga znaleźć sposoby rozwiązania problemów i potencjał w sobie do osiągnięcia celu i wdrożenia potrzebnych działań, przezwyciężających trudności. Trener może w trakcie swojej pracy przyjąć dwojaką rolę, na przykład osoby podającej klientowi gotowe rozwiązania, prowadzące do osiągnięcia przez niego wyznaczonych celów, którymi mogą być: odkrywanie ukrytych zdolności i osobistego potencjału oraz wskazanie rozwiązań, prowadzących do realizacji założonych celów.

Z drugiej strony coach może być mentorem, który po odkryciu i uświadomieniu klientowi jego potencjału sprawia, że on sam znajduje drogi prowadzące do realizacji założonych celów. Klient przy pomocy trenera sam sobie pomaga, szuka rozwiązań własnych problemów.

Z jakimi problemami spotykają się menadżerowie i właściciele firm

Menedżerowie i właściciele firm w swojej pracy stykają się z wieloma problemami, wśród których często pojawia się

  • wypalenie zawodowe;
  • zbyt niska motywacja;
  • mały zakres wpływu na pracowników;
  • odpowiedzialność przed akcjonariuszami, zwierzchnikami, między innymi radami nadzorczymi, a nawet zbyt wymagającymi klientami;
  • brak możliwości realizowania swoich pomysłów i podejmowania samodzielnych decyzji;
  • zaniedbywanie życia rodzinnego na rzecz pracy.

Jak wygląda pomoc trenera personalnego skierowana do menedżerów i właścicieli firm?

Menedżerowi coraz częściej dla osiągnięcia sukcesu w swojej pracy korzystają z umiejętności i pomocy coacha. Współpraca menedżera i trenera sprowadza się do rozwijania jego potencjału menedżerskiego, dzięki któremu może on lepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności. Biznes coaching dla menedżerów jest bardzo skutecznym procesem, przynoszącym pożądane efekty nie tylko dla menedżera, ale i pracownika, a często także w ich życiu osobistym.

coaching osobisty i osiąganie celów

Z pomocy trenera biznesu menedżerowie korzystają na początku swojej kariery zawodowej, wtedy kiedy muszą doskonalić swoje menedżerskie umiejętności, budować relacje z podwładnymi pracownikami, działać skutecznie w swojej pracy, podnosząc jej efektywność. Menedżerowie korzystają z pomocy coacha w sytuacji konieczności stworzenia planu działania tzw. strategii i jej zrealizowania. Przy pomocy trenera szuka on w sobie zasobów, które pozwolą mu zrealizować wyznaczone cele, dzięki stworzeniu strategii, prowadzącej do zrealizowania wyznaczonych zadań, przy jednoczesnym motywowaniu podwładnych, kierowaniu i dzieleniu się z nimi wizją dla osiągnięcia celów.

Rozwój osobisty – kariera a życie rodzinne

Liderzy biznesu często zaniedbują swoje życie rodzinne na rzecz pracy. Przy pomocy coacha mogą osiągnąć równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym. Menedżerowie często muszą zmagać się z brakiem kreatywności i zaangażowania swoich pracowników. Tu również pomocą może służyć trener. Zadaniem liderów biznesu jest często pomoc pracownikom w odnalezieniu się w jakiejś nowej sytuacji, co nie jest łatwe, ale dzięki współpracy z coachem uczyni tę zmianę możliwą do zrealizowania, przynosząc korzyści nie tylko menedżerowi ale i pracownikom oraz firmie. Liderzy biznesu muszą posiadać umiejętność współpracy z różnymi osobami, nie tylko pracownikami, ale także partnerami biznesowymi, klientami, dlatego ich skuteczność mierzy się sposobem kreowania swojego wizerunku, budowania pozycji w firmie i na rynku pracy w swojej branży.

Coaching dla menedżerów wskazuje im możliwości wykorzystania nie tylko własnego potencjału, ale również ludzi, z którymi współpracują dla realizowania ich strategii w dążeniu do wyznaczonych celów. Coaching menedżerski jest sprawdzonym sposobem na podniesienie kwalifikacji menedżerskich zarówno tych twardych związanych z planowaniem, analizowaniem i zarządzaniem jak i miękkich, czyli budowaniem zespołu i zarządzaniem zasobami ludzkimi w celu ich rozwoju osobistego.

Rate this post