Gdzie wywozić gruz? Wskazówki dla inwestorów

budowa

Na budowie powstaje wiele odpadów, które można podzielić na trzy kategorie: gruz czysty, gruz zmieszany oraz odpady pobudowlane.

  • Gruz czysty

Gruz czysty to rozdrobnione fragmenty materiałów murowych, takich jak cegły, pustaki, elementy betonowe, między innymi bloczki betonu komórkowego, a także pokruszone tynki i wylewki. Gruz tego rodzaju można podzielić dalej na dwie kategorie: gruz ceglany, zwany również ceramicznym, oraz gruz betonowy.

  • Gruz zmieszany

Gruz zmieszany to gruz budowlany zawierający niewielką domieszkę innych odpadów powstałych w trakcie prac budowlanych lub remontowych. Zbiór ten obejmuje zmieszany gruz betonowy z ceglanym, niewielką ilość ceramiki, na przykład glazury, terakoty lub elementów pieców kaflowych, dachówki, odpady tynku i elementy murowe w postaci bloczków i pustaków.

  • Odpady pobudowlane

Jako odpady po budowie i remoncie rozumiane są pozostałości materiałów budowlanych oraz ich opakowania. Zaliczają się do nich worki, brudny styropian, płytki ceramiczne, puszki i wiadra po klejach, tynkach, farbach i lakierach, płyty kartonowo-gipsowe, szkło płaskie, siatka montażowa z kawałkami tynku, różnego rodzaju folie, narzędzia budowlane, a także profile metalowe i elementy drewniane.

Dlaczego gruz i inne odpady z budowy muszą być odpowiednio składowane, a następnie wywiezione?

Wiele odpadów z budowy zawiera niebezpieczne substancje, które sprawiają, że ich niewłaściwe zagospodarowanie może mieć silnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Powstały w trakcie prac budowlanych gruz jest ponadto wartościowym materiałem, który ma wiele zastosowań i może być z powodzeniem wykorzystany między innymi do utwardzania grząskich nawierzchni. W obrębie odpadów z budowy znajdują się również cenne surowce, które nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Z uwagi na te właściwości, gruz i odpady budowlane muszą być odpowiednio składowane, a następnie wywożone do odpowiednio przygotowanych w tym celu punktów i przetwarzane. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, odpowiedzialność za bezpieczne usunięcie odpadów powstałych w trakcie prac na budowie ponosi ich wytwórca.

Kary za wyrzucanie odpadów z budowy do zwykłych śmietników

Większość odpadów powstających w trakcie budowy nie jest klasyfikowana jako odpady komunalne, w związku z czym nie może być wyrzucana do zwykłych śmietników. Umieszczenie gruzu i innych śmieci z placu budowy w koszu na odpady komunalne stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości 500 złotych. Na karę grzywny jest narażony także przedsiębiorca, który składuje odpady budowlane na prywatnym terenie. Tego typu postępowanie wiąże się z przyznaniem mandatu w wysokości do 1500 złotych. Wysoką grzywną obłożone jest również wywożenie śmieci powstałych na budowie do miejsc do tego nieprzeznaczonych, na przykład do lasu lub na pole – w tym wypadku mandat może wynosić nawet 5000 złotych.

Korzyści płynące z wynajęcia specjalnego kontenera na gruz

Kontener na gruz stanowi specjalny pojemnik przeznaczony do składowania odpadów z budowy, który umożliwia ich wygodne składowanie oraz łatwy odbiór i przewóz. Wynajęcie kontenera tego typu na czas prowadzonych prac budowlanych wiąże się z wieloma korzyściami dla inwestora.

  • Wygodny dostęp

Kontener na gruz może zostać ustawiony w różnych miejscach na budowie, dzięki czemu jest zawsze łatwo dostępny tam, gdzie jest w danym momencie najbardziej potrzebny.

  • Zachowanie porządku na placu budowy

Dzięki kontenerowi możliwe jest zachowanie porządku na placu budowy, co znacząco usprawnia wykonywane prace.

  • Brak zmartwień

Inwestor nie musi przejmować się kwestią składowania i wywożenia odpadów powstałych w czasie prac budowlanych. Firma wynajmująca kontener podstawia go w uzgodnionym z klientem miejscu i terminie, a następnie, również we wcześniej ustalonym, dogodnym dla klienta terminie, odbiera pojemnik z całą jego zawartością. Gruz i inne odpady przestają być zmartwieniem inwestora.

Kontenery na gruz w Katowicach, wynajmowane przez firmę Pink Skip, są dostępne w różnych pojemnościach – od 5 do 40 m³ – dzięki czemu możliwe jest wybranie kontenera najlepiej pasującego do potrzeb danej inwestycji budowlanej. Pink Skip wywozi gruz zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, zapewniając najwyższą jakość usług.

Rate this post