Ile godzin pracuje kierowca autobusu?

czas pracy kierowców

Praca zawodowego kierowcy z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Codzienne prowadzenie autobusu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i bezpieczeństwo innych.

Praca za przysłowiowym kółkiem jest również bardzo męcząca. Inną problematyczną kwestią jest określony czas pracy. Ile godzin może pracować zawodowy kierowca? W jaki sposób powinien rozliczać czas pracy?

Kwestia rozliczania czasu pracy kierowców jest problematyczna również dla pracodawców, którzy kontakt ze swoimi pracownikami mają dosyć ograniczony. Zapewnienie odpowiedniej ilości odpoczynku dobowego oraz tygodniowego to ich obowiązek. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może wiązać się z wysokimi karami dla przedsiębiorców oraz samych kierowców.

Czym jest czas pracy kierowców?

Czas pracy kierowców to wszystkie czynności przewozu drogowego, jakie podejmuje od momentu jej rozpoczęcia aż do zakończenia. Do tych czynności zalicza się przede wszystkim: prowadzenie pojazdu, a także czas rozładunku i załadunku, przy czym należy pamiętać, że nie musi on robić tego samodzielnie. Oprócz tego do czasu pracy kierowców zalicza się:

  • wszelkie czynności spedycyjne, obsługę i konserwację pojazdów, a także przyczep,
  • dopilnowanie wszystkich związanych z pracą formalności administracyjnej,
  • nawet utrzymanie pojazdu w czystości – zarówno w kabinie, jak i na zewnątrz.

W przypadku kierowców, którzy przewożą ludzi, do ich obowiązków w czasie pracy należy także niesienie pomocy wsiadającym i wysiadającym. 

Czas pracy kierowców to również regulaminowe 15 minut przerwy, przypadające na każde 6 godzin pracy. W jaki jednak sposób zawodowy kierowca rozlicza swój czas pracy? Jakie obowiązują przepisy dotyczące prowadzenia autobusów?

Przepisy regulujące dobowy czas pracy kierowców

Obecnie praca kierowcy zawodowego podlega sporej kontroli ze względu na istniejącą od 2002 roku Inspekcję Transportu Drogowego. Częste kontrole w kwestii przestrzegania przez kierowców obowiązujących zasad związanych z prowadzeniem pojazdu to tylko część zakresu obowiązków Inspektoratu.

Kontroli podlega również kwestia odbierania odpowiedniej ilości przerw, a także przestrzeganie dobowego odpoczynku pomiędzy kolejnymi odcinkami trasy. Kontrole i nowe przepisy mają na celu nie tylko zadbać o kierowców zawodowych, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

To, w jaki sposób kierowca autobusu powinien pracować, zostało uregulowane w Ustawie o czasie pracy kierowców z 2004 roku. To w niej znajduje się zapis o dobowym czasie pracy kierowców, którzy dziennie nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 10 godzin.

W efekcie nie mogą oni zbyt często pracować nadliczbowo, ze względu na to, że w ciągu całego tygodnia czas prowadzenia przez kierowcę pojazdów komunikacji miejskiej nie może przekroczyć 60 godzin, a w przeciągu dwóch tygodni – 90 godzin. Z powodu ograniczeń planowanie czasu pracy kierowców autobusów jest niezwykle skomplikowane i niezbędne jest prowadzenie konkretnych wyliczeń, aby uniknąć pomyłki i kosztownych kar.

Pracodawca, który decyduje się na to, aby kierowca komunikacji miejskiej oprócz swoich standardowych obowiązków prowadzenie autobusu wykonywał również inne czynności, zmuszony jest do zmniejszenia mu tygodniowego czasu pracy. W efekcie może się okazać, że w jednym tygodniu kierowca autobusu przepracuje 60 godzin, a w następnym zaledwie 30. 

ile godzin pracuje kierowca autobusu

Przerwy dla kierowców autobusów

Nowy, czwarty rozdział Ustawy o pracy kierowców uwzględnia również dodatkowe przerwy dla kierowców komunikacji miejskiej:

  • minimum 30 minut przerwy, jeśli kierowca pracuje od sześciu do ośmiu godzin dziennie,
  • minimum 45 minut przerwy, jeśli czas pracy kierowcy przekracza osiem godzin,
  • podzielenie przerw na krótsze odcinki, z zachowaniem, że jedna z przerw musi trwać minimum 15 minut.

W kwestii przerw istotny jest również fakt, że kierowca autobusu, tak jak każdy inny pracownik, powinien w ciągu doby mieć 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w ciągu tygodnia – 35 godzin przerwy. Odpoczynek tygodniowy najczęściej udziela się po sześciu dniach pracy, najczęściej przypada to na dni weekendowe.

Czas pracy kierowców zawodowych jest niezwykle skomplikowaną sprawą i niekiedy przestrzeganie tego przez przedsiębiorców jest trudne. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która zajmie się wyliczaniem czasu pracy dla kierowców komunikacji miejskiej, aby jego harmonogram był zgody z obowiązującymi przepisami.

Rate this post