Jak akredytowana jednostka certyfikująca może pomóc w rozwoju firmy

Certyfikacja w firmie

Certyfikacja systemu ISO jest obecnie jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej i swobodne wejście na rynek krajowy lub międzynarodowy bez obaw o niedopełnianie obowiązków prawnych, gwarantowanie najwyższej jakości produktów i usług czy odbieganie od najwyższych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości. Międzynarodowe normy ISO traktowane są dziś jako narzędzie selekcji informujące konsumentów o firmach stawiających na zrównoważony rozwój, wysoką jakość i zaangażowanych w ogólną poprawę współczesnego rynku. Aby jednak móc uzyskać taki certyfikat dla dowolnego obszaru zarządzania w swojej firmie należy znaleźć właściwą dla swoich potrzeb firmę certyfikującą ISO oferującą usługi certyfikacji dla normy specyficznej dla Twojej branży. Czym są jednostki akredytowane ISO, jak działają i w jaki sposób mogą pomóc w rozwoju firmy?

Akredytowana jednostka certyfikująca – główne zadania

Akredytowana jednostka certyfikująca ISO to firma, której jakość oferowanych usług certyfikacji została potwierdzona przez odpowiednie certyfikaty branżowe, a sama firma została wpisana na światową listę jednostek uprawnionych do certyfikacji systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy ISO. Usługi certyfikacji oferowane przez akredytowane jednostki certyfikujące obejmują między innymi certyfikację systemów ISO oraz systemów zarządzania wykazujących zgodność z normami krajowymi, europejskimi i światowymi wydawanymi przez jednostki inne niż Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.[1]

Zastanawiając się nad uzyskaniem certyfikacji ISO i nawiązaniem współpracy z odpowiednią firmą certyfikującą ISO warto mieć wcześniej świadomość tego co tak naprawdę może podlegać certyfikacji i jakie obszary działalności firmy warto certyfikować. Oprócz wspomnianych już systemów zarządzania, które stanowią najbardziej podstawowy z elementów certyfikacji, potwierdzeniu zgodności z normami mogą podlegać także łańcuchy dostaw oraz same produkty, w przypadku których certyfikacja obejmuje przede wszystkim Zakładową Kontrolę Produkcji i zapewnianie bezpieczeństwa produktu na każdym etapie jego powstawania.

Usługi certyfikacji oferowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne nie kończą się jednak na samym przyznawaniu i aktualizowaniu certyfikatów, ale obejmują też wiele innych zagadnień związanych bezpośrednio z międzynarodowymi normami i standardami. Firmy certyfikujące ISO mogą zajmować się certyfikacją kompetencji personelu firm oraz prowadzić liczne szkolenia z zakresu jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy zagrożeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Szkolenia te mogą być kierowane zarówno do pracowników firm, szczebli kierowniczych i managerów dużych i małych przedsiębiorstw, jak i do audytorów wewnętrznych i wiodących zajmujących się audytowaniem zgodności systemów zarządzania z wymaganiami konkretnych norm ISO.[2]

W jaki sposób jednostka certyfikująca ISO może pomóc firmie?

Audytorzy stanowią jeden z najważniejszych elementów działalności firm certyfikujących ISO, jako że to oni  mają bezpośredni kontakt z firmą u której odbywa się certyfikacja. To oni też będą mieli największy wpływ na działalność firmy, weryfikując zgodność jej procesów z wymogami określonej normy i sprawdzając, czy system zarządzania stosowany przez firmę został wprowadzony w sposób zrównoważony, przemyślany i kompleksowy. Zadania audytorów certyfikujących ISO obejmują między innymi prowadzenie dokładnej dokumentacji podczas audytu oraz ewentualne doradztwo odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian i poprawek.

Firmy certyfikujące ISO odgrywają dziś niezwykle ważną rolę na światowym rynku, współpracując z przedsiębiorstwami z niemalże każdej branży i nieustannie pracując nad poprawą jakości dostępnych na rynku produktów i usług. Wiodące jednostki certyfikujące ISO wspomagają zarówno małe jak i duże firmy w poprawie wyników i efektywności ich działań, motywowaniu pracowników do spełniania wysokich standardów, doskonaleniu infrastruktury i zarządzania wewnętrznego firm czy podnoszeniu efektywności i wydajności produkcji. Poprzez usługi certyfikacji i weryfikacji oraz szkolenia z zakresu standardów międzynarodowych, akredytowane jednostki certyfikujące mają bezpośredni wpływ na tworzenie zrównoważonego rynku i konkurencyjności opartej o realne korzyści dla każdej strony.[3]

Korzyści ze współpracy z akredytowaną jednostką certyfikującą mogą być naprawdę spore, a dla wielu firm oznaczają możliwość wybicia się na rynku międzynarodowym i uzyskania przewagi nad konkurencją. Dzięki akredytacji jednostki certyfikujące ISO są rozpoznawalne globalnie, dzięki czemu udzielone przez nich certyfikaty ISO uznawane są nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, zwiększając zasięg rynku firmy, podnosząc jej szanse na większe zyski i budując jej świadomość ekonomiczną i społeczną, która przekłada się na ogólnie lepsze wyniki produkcyjne i sprzedażowe.

Usługi certyfikacji – dlaczego warto wybrać jednostkę akredytowaną?

Wybór odpowiedniej firmy certyfikującej ISO to podstawa, bez której trudno mówić o jakichkolwiek korzyściach płynących z certyfikacji ISO. Jako że na rynku pojawia się wiele firm oferujących tego typu usługi, oferując różne podejścia do kwestii certyfikacji, różne cenniki usług czy zakres prac w obrębie procesu certyfikacji, nie warto wybierać pierwszej lepszej firmy zajmującej się daną normą ISO. Warto zauważyć, że nie wszystkie z dostępnych na rynku firm certyfikujących ISO posiadają odpowiednią akredytację. Dlaczego ważne jest znalezienie firmy, która może zagwarantować akredytowany certyfikat ISO?

Z punktu widzenia korzyści, jakich firmy oczekują po wprowadzeniu w swoje szeregi systemu zarządzania potwierdzonego przez certyfikaty ISO, jedynie akredytowane certyfikaty mają na rynku realne znaczenie. Aby nadany certyfikat ISO był uznawany jako wiarygodny, udzielająca certyfikatu jednostka certyfikująca musi posiadać akredytację nadaną jej przez niezależną, krajową lub międzynarodową jednostkę akredytującą, taką jak choćby Polskie Centrum Akredytacyjne PCA. Posiadana przez jednostkę certyfikującą ISO akredytacja daje gwarancję, że certyfikat zostanie uznany przez każdy kraj na świecie i potraktowany jako faktyczny wyznacznik jakości i wiarygodności usług i produktów danej firmy. Dla porównania, certyfikaty bez akredytacji przyznawane przez mniejsze firmy certyfikujące ISO są zwykle mniej istotne i traktowane jako nieważne – nikt nie jest w stanie potwierdzić, że wydająca je organizacja sprawdziła odpowiednio zgodność działań firmy z daną normą!

Jak sprawdzić, czy wybrana firma certyfikująca ISO posiada akredytację dla danego standardu? Poza obecnością na wspomnianej już oficjalnej liście jednostek akredytowanych, w ofercie każdej jednostki akredytowanej muszą znaleźć się informacje o jednostce akredytującej, pod której akredytacją zostanie przeprowadzana certyfikacja oraz o opłacie akredytacyjnej za wydanie certyfikatu na rzecz jednostki akredytującej. W ofercie i na przyznanym certyfikacie musi widnieć też logo akredytacji  – tylko w ten sposób będzie on ważny i wiarygodny w świetle prawa.

Uzyskanie certyfikatu ISO dzięki pomocy akredytowanej jednostki certyfikującej to krok w stronę lepszego i bardziej świadomego zarządzania firmą, a jednocześnie szansa na uzyskanie bezcennej przewagi konkurencyjnej, o którą dziś trudno. Korzystanie z usług akredytowanych jednostek certyfikujących ISO jest korzystne zarówno pod kątem samych certyfikatów, jak i oferowanych przez jednostki szkoleń, dzięki którym praca w oparciu o wdrożone zasady i standardy będzie w pełni efektywna, zrównoważona i przynosząca realne korzyści finansowe.

[1] https://www.dnvgl.pl/assurance/organizacja/o-business-assurance.html

[2] https://www.iso.org/certification.html

[3] https://ikmj.com

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *