Jak powinien wyglądać bezpieczny transport zboża?

Transport zboża wymagania

Transport zboża w Polsce i na terenie Europy jest jednym z kluczowych ogniw łańcucha dostaw w branży spożywczej. Na podstawie sprawnej i efektywnej współpracy producentów, firm transportowych i przetwórców możliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw żywności do sklepów i konsumentów, zapewniając im odpowiedni poziom jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych na każdym etapie produkcji i transportu. To właśnie kwestie bezpieczeństwa są jednymi z ważniejszych wytycznych narzucanych na firmy zajmujące się transportem pasz i zboża. Jak powinien wyglądać ich bezpieczny transport, jakie wymagania powinna spełniać firma transportowa i czy można się w jakikolwiek sposób certyfikować, by potwierdzić poprawność swoich działań?

Kto jest odpowiedzialny za transport zboża w Europie?

Podjęcie się zadania transportu zboża wiążę się z koniecznością spełnienia specyficznych wymagań w zakresie przygotowania technicznego i bezpieczeństwa transportu, dlatego też zarówno większe, jak i małe zlecenia transportowe są w tej kategorii realizowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. Transport zbóż odbywa się najczęściej pod presją czasu, z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków przewozu i bardzo specyficznych warunków załadunku i rozładunku towaru. Nie każda firma jest na to gotowa i nie każda ma szansę zapewnić prawidłowy nadzór nad przewozem na każdym etapie logistycznym tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności.

Dla polskich przewoźników zboża obowiązują przepisy prawa regulujące ogólny transport żywności, w tym Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).

Transport zboża wymagania

Transport zboża – wymagania. Czy różnią się w zależności od kraju?

Zasadniczo tak, każdy kraj ma możliwość wprowadzenia własnych przepisów odnośnie standardów obowiązujących dla transportu zbóż. Ze względu na międzynarodowy charakter współczesnego handlu i produkcji żywności coraz częściej pojawiają się jednak międzynarodowe standardy i normy, w obrębie których są zawarte wymagania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach lub wyższe i których spełnienie wiąże się bezpośrednio z możliwością realizowania transportów zbóż na trasach międzynarodowych. W szczególności, wśród wymagań niezbędnych do spełnienia przez firmy transportowe znajdą się:

  • Wymogi HACCP, zgodnie z którymi wszystkie firmy zajmujące się dystrybucją żywnością muszą wdrożyć system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). System taki zapewnia pełną identyfikowalność zagrożeń bezpieczeństwa żywności, ryzyka wystąpienia tych zagrożeń i metod ich ograniczania.
  • Normy ISO 22000. Jedną z podstawowych norm obowiązujących w branży spożywczej jest ISO 22000 i w wielu przypadkach transportu zbóż na potrzeby producentów międzynarodowych wymagane jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego wiarygodność, zaufanie i zarządzanie bezpieczeństwem żywności realizowane przez firmę.

 

Transport zboża wymagania

W kontekście transportu zboża – wymagania mogą się tutaj różnić w zależności od kraju. Dlatego bardzo ważne jest aby firmy transportowe zajmujące się przewożeniem tego typu materiałów szczegółowo zapoznał się ze stosownymi normami i standardami

Kto może kontrolować warunki, w jakich prowadzony jest transport zboża?

Transport zboża ma specyficzne wymagania i założenia gwarantujące jego bezpieczeństwo. Kontrolę nad prawidłowością procesu transportowego sprawują najczęściej sami uczestnicy łańcucha dostaw – odbiorcy transportu zbożowego, którzy aby zapewnić swoim klientom i kontrahentom wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności muszą upewnić się o drodze, jaką zboże przebyło dotychczas.

Posiadanie przez firmy transportowe dowodów na wdrożone przez siebie standardy, przedstawionych w formie certyfikatów zgodności czy raportów z przechodzonych kontroli laboratoryjnych jest obecnie jednym z najważniejszych elementów – nikt prowadzący kontrolę jakości w obrębie łańcucha dostaw nie jest w stanie uczestniczyć w procesie transportowym, aby samodzielnie zweryfikować jego bezpieczeństwo ale na podstawie certyfikatów i wyników badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez zewnętrzne, niezależne jednostki audytujące i certyfikujące można mieć pewność, że firma transportowa dotrzymuje wszelkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa transportu zboża.

Polecana przez nas jednostką certyfikującą i audytującą jest Bureau Veritas. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej oraz skorzystania z usług:

WWW: https://www.bureauveritas.pl/
E-mail: biuro@bureauveritas.com
Telefon: +48 22 549 04 00

Rate this post