Jak powinna wyglądać procedura szkoleniowa pracowników z poszczególnych norm ISO?

ISO szkolenia

Firmy, chcąc się rozwijać, decydują się na udział w różnych szkoleniach. Niektóre ze szkoleń obowiązują wszystkich pracowników, inne dedykowane są tylko wybranym – np. w celu polepszenia ich kwalifikacji. W większości przedsiębiorstw niezbędne jest zapoznanie się z normami ISO, choć powinny być one odpowiednio dopasowane do potrzeb i poziomu kompetencji personelu.

ISO jest jednak bardzo zróżnicowane, więc firma powinna dookreślić konkretny rodzaj normy po uwzględnieniu tego, na jakim aspekcie zarządzania najbardziej jej zależy. Podstawowe normy, takie jak: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 50001, mogą być przeprowadzone w każdej  organizacji. W tym artykule znajdują się odpowiedzi na to, jakie możliwości dają te normy przedsiębiorstwom oraz ich pracownikom.

ISO 9001

ISO 9001 to podstawowa norma, która dotyczy relacji z klientem. Niektóre firmy latami działają na swoich przeczuciach, popełniając niepotrzebnie błędy. Ta norma określa wszystkie procedury i pozwala prawidłowo zarządzać swoją organizacją.

Po przebyciu szkolenia z ISO 9001 pracownikom łatwiej będzie zrozumieć cały system zarządzania. Firma będzie mogła obniżyć koszty działalności i ujednolicić zasady postępowania. Usprawniony zostanie też wewnętrzny przepływ informacji. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 zwiększa zaufanie klientów i stawia organizację w lepszym świetle niż konkurencję. Po takim szkoleniu łatwiej prawidłowo podzielić obowiązki i realnie wdrażać system zarządzania jakością oraz stosować się do jego zasad.

ISO szkolenia

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego określa ISO 14001. Organizacje, które chcą działać na korzyść środowiska, powinny stosować się do jasno określonych celów. Zdarzają się sytuacje, w których to sami pracownicy chcą poszerzyć swoją świadomość dotyczącą zarządzania środowiskiem. Szkolenie daje szansę na zrozumienie tego systemu. Podczas kursu uczestnicy dowiadują się o aktualnych przepisach ochrony środowiska, które są przydatne przedsiębiorstwom do prawidłowej działalności.

Po szkoleniu z ISO 14001 pracownicy oraz firma dowiedzą się, jak zmniejszyć ilość odpadów, czy jak zoptymalizować zużycie energii oraz surowców, a przy tym, jak nie przyczyniać się do zagrożeń środowiskowych. Przydatną umiejętnością będzie też nauczenie się, jak wypełniać raporty związane z prawem środowiskowym.

ISO 27001

Norma ISO 27001 dotyczy bezpieczeństwa danych personalnych pracowników, danych biznesowych i innych podmiotów. W każdej firmie zachodzi potrzeba opracowania polityki bezpieczeństwa, zarządzania systemami, sieciami i ciągłością działania. Organizacje, które przetwarzają dużą ilość danych – często tych wrażliwych – powinny wiedzieć, jak zajmować się tym w odpowiedni sposób.

Podczas szkolenia pracownicy zyskują umiejętności polegające na zmniejszeniu wystąpienia ryzyka dotyczącego danych osobowych, zwiększenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa informacji, poprawienie efektywności pracy całej organizacji. Posiadanie certyfikatu poświadczającego ISO 27001 sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje zaufanie wśród klientów, a dzięki temu wyróżnia się na tle konkurencji.

ISO 50001

ISO 50001 to system zarządzania energią. Większość firm zmaga się z koniecznością wdrożenia zasad dotyczących zarządzania energią. Bez odpowiedniej wiedzy trudno ustalić metody, które uwzględnią zachowanie odpowiedniej ilości energii przy obniżeniu kosztów i dostosowanie się do obecnych wymogów ochrony środowiska.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na poznanie odpowiednich sposobów zarządzania energią, a przede wszystkim jak zarządzać energią efektywnie i co robić w sytuacjach ryzyka. Dodatkowymi korzyściami dla firmy są: redukcja dwutlenku węgla, zwiększenie wydajności energetycznej, a co z tym związane – obniżenie rachunków. Organizacja zyskuje też na takim szkoleniu wizerunkowo, ponieważ będzie kojarzona jako tak, której zależy na jakości środowiska.

ISO szkolenia

ISO szkolenia – jak dobierać?

Normy ISO są przydatne w wielu branżach. Jak widać oferta norm jest bardzo zróżnicowana, a w tekście zostały wymienione tylko te najważniejsze. Chcąc wybrać najlepszy rodzaj szkolenia, warto na początku zastanowić się, czego potrzebuje firma lub konkretny pracownik oraz jaki jest ich obecny poziom wiedzy.

Organizacje szkoleniowe czasem tworzą szkolenia dla początkujących, a czasem wymagają wiedzy w konkretnym zakresie. Dobrze wcześniej zorientować się, jakie są warunki kursu. Kontaktując się z jednostką certyfikującą, można też zapytać o wszystkie nurtujące kwestie. Profesjonalna jednostka na pewno chętnie pomoże z dobraniem odpowiednich szkoleń ISO.

Rate this post