Jak wytycza się drogi ewakuacyjne?

Podejście Polaków to ewakuacji w sytuacjach zagrożenia zdrowi a uległo diametralnym zmianom na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jeszcze stosunkowo niedawno, bo w latach 90. pracownicy mieli obowiązek ewakuować mienie pracodawcy oraz podjąć próbę gaszenia pożaru – na każdym kroku znajdowały się gaśnice, z obsługi których szkolone były poszczególne jednostki. Obowiązujące prawo spotykało się z głosami krytyki osób, które wytykały ówczesnemu systemowi doprowadzanie do sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

Jednak to nie tylko krytyka doprowadziła do zmian w prawie i naszego podejścia. W ostatnich latach zmieniło się całkowicie nasze otoczenie mieszkalne i biurowe. Drewniane meble oraz inne elementy wykończenia wnętrz zastąpione zostały przez produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Jaki ma to wpływ na zasady ewakuacji? Znaczący, biorąc pod uwagę szybkość spalania się komponentów, z których wykonane są obecnie elementy wyposażenia. Wybuch pożaru wiąże się więc z o wiele większym niebezpieczeństwem, niż w przeszłości. Wpis powstał przy współpracy ze sklepem MibaR, które oferuje systemy bezpieczeństwa.

Droga ewakuacyjna a prawo

W Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej obowiązują ściśle określone zasady, które nakładają na właściciela budynku obowiązek przystosowania obiektu do ewakuacji. Najważniejszym założeniem jest umożliwienie osobom znajdującym się wewnątrz budynku jego jak najszybsze opuszczenie oraz zapewnienia bezpieczeństwa do momentu ustania zagrożenia. Jakie obowiązki nakłada to na osobę zarządzającą budynkiem?

Po pierwsze musi ona przypilnować, aby w budynku zostały właściwie wytyczone drogi ewakuacyjne. Ważne jest, aby ich sieć umożliwiała równomierne wyprowadzanie osób z zagrożenia. Samo wytyczenie dróg to nie koniec – równie ważne jest ich prawidłowe oznakowanie. Polskie prawo reguluje normy mówiące o oznakowaniu tego typu przestrzeni. Musi ono być ujednolicone, czytelne i proste.

Jeżeli wymaga tego sytuacja, to właściciel musi również zadbać o dodatkowe środki techniczne, mające na celu ułatwienie ewakuacji. Mowa tu np. o oprawie LED z modułem awaryjnym, lampach ewakuacyjnych bądź wyposażeniu drzwi w specjalne zamki przeciwpożarowe.

Jak wytyczyć drogę ewakuacyjną?

Wbrew temu, co może się wydawać, wytyczenie drogi ewakuacyjnej nie jest łatwe. W celu wypracowania optymalnego rozwiązania należy wciąć pod uwagę wiele czynników, takich jak liczba osób znajdujących się w budynku, ich rozmieszczenie oraz zagęszczenie.

Droga ewakuacyjna powinna zostać poprowadzona przez normalne kanały komunikacyjne, które służą osobom znajdującym się w budynku do codziennego poruszania. Warto więc wykorzystać korytarze i klatki schodowe. Czego nie robić? Z pewnością drogi ewakuacyjne nie powinny prowadzić na dach budynku – głównym celem ewakuacji jest uniknięcie niebezpieczeństwa poprzez opuszczenie budynku. Przy projektowaniu dróg ewakuacyjnych nie powinniśmy również brać pod uwagę wind, gdy może się to wiązać z dodatkowym niebezpieczeństwem.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *