Jaką wiedzę można zdobyć na szkoleniach dla firm transportowych?

Wiedza jest obecnie podstawą do prowadzenia dobrze prosperującej działalności, która będzie stale się rozwijać i generować wysokie zyski. Odnosi się to do każdej dziedziny gospodarki również do transportu, w którym posiadanie odpowiednich informacji na temat tego, w jaki sposób zarządzać firmą i prowadzić tego typu działalność, może być kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Niezbędną wiedzę powinni posiadać zarówno właściciele tych firm, jak i poszczególni pracownicy obejmujący konkretne stanowiska. Z tego względu wiele firm decyduje się na skorzystanie z różnego rodzaju szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, co w rezultacie przyczyni się do usprawnienia działania firmy, jej rozwoju i lepszych wyników.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Jednym z podstawowych obowiązków firmy transportowej jest rozliczanie czasu pracy kierowców, zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami i przepisami prawa. Pilnowanie tego, aby kierowca nie przekraczał czasu pracy, jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo samego kierowcy, innych uczestników ruchu oraz przewożonego ładunku.

Kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców odbywa się za pomocą tachografu, który rejestruje wszelkie parametry dotyczące pojazdu i przebytej przez niego drogi. Zebrane dane zapisywane są na karcie kierowcy, skąd pobiera się je później i zapisuje w bazie danych.

Aby wiedzieć, w jaki sposób rozliczać czas pracy kierowców, na jakie przepisy należy zwrócić uwagę, wykonując te czynności i wiele innych, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy w tym temacie. Wiedzę tą można uzyskać poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach. Takie kursy uczą, w jaki sposób można prowadzić ewidencję czasu pracy, jak robić to w sposób prawidłowy, szybki i co ważniejsze zgodny z przepisami. Szkolenia obejmują również nowoczesne rozwiązania  takie jak np. oprogramowanie, które pozwala znacznie ułatwić i przyspieszyć cały proces.

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

W Polsce działa wiele różnych organów, które odpowiedzialne są za kontrolowanie przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W przypadku transportu organem tym jest Inspekcja Transportu Drogowego.

Celem jej działalności jest zapewnienie uczciwej konkurencji w branży transportowej, dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochronę środowiska oraz kontrolowanie tego, czy firmy transportowe i ich pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych. Organ ten przeprowadza w tym celu kontrole w siedzibie firm transportowych, po to, aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo działa zgodnie z prawem. Tego typu kontrola wymaga od właściciela firmy oraz jej pracowników odpowiedniego przygotowania, z tego względu, aby wiedzieć, jak wygląda taka kontrola i jak odpowiednio się do niej przygotować, warto uczestniczyć w szkoleniach z kontroli ITD.

W ramach takiego kursu uczestnicy dowiadują się jak wygląda kontrola ITD, jakie są obowiązki kontrolowanego i kontrolującego, jak interpretować obowiązujące przepisy prawne, jak przygotować się do kontroli i poznają wiele innych ważnych kwestii. 

Optymalizacja kosztów transportu

Prowadzenie firmy transportowej w bardzo dużym stopniu skupia się na ciągłych próbach optymalizacji kosztów transportu i maksymalizacji zysków ze świadczonych usług. Optymalizacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ w wielu przypadkach to właśnie dzięki niej firma może się rozwijać i stale zwiększać swoje wyniki. Aby wiedzieć, w jaki sposób optymalizować koszty transportu i gdzie szukać oszczędności warto uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach.

Uczestnicy tych kursów dowiadują się jak prawidłowo prowadzić analizę kosztów w firmie, oceniać wielkość floty oraz jej przydatność, a także, w jaki sposób wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zminimalizowanie kosztów transportu lub zwiększenie zysków firmy.

Prowadzenie księgowości i kadr w transporcie

Szkolenia z kadr i księgowości pozwalają uzyskać wiedzę na temat tego, jak prowadzić ewidencję i rozliczać czas pracy kierowców, prowadzić dokumentację kadrową, zatrudniać i zwalniać pracowników, planować czas ich pracy, przygotowywać umowy, zapewnić obsługę podatkową, rozliczać firmę z kontrahentami, klientami i pracownikami i wiele innych zagadnień.

Prowadzenie księgowości i kadr to nie łatwe zadanie, dlatego wszelkie informacje uzyskane podczas tego typu szkolenia dla firm transportowych z pewnością będą bardzo przydatne, a w niektórych sytuacjach nawet niezbędne, aby w prawidłowy sposób wykonywać swoją pracę.

Rate this post