Jakie normy musi spełniać belownica?

bele

W obecnych czasach produkcja odpadów to dość duży problem, z którym muszą zmagać się praktycznie wszystkie branże działające na współczesnym rynku. Niestety rozwój gospodarki i coraz większy konsumpcjonizm wcale tutaj nie pomagają i dodatkowo potęgują ten problem. Z tego względu tak ważne jest obecnie odpowiednie gospodarowanie odpadami oraz ich prawidłowa utylizacja lub recykling. Dbając o te kwestie problem z odpadami z pewnością stanie się znacznie mniejszy, a samo gospodarowanie odpadami będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i tańsze, co dla wielu firm jest kluczową kwestią.

W procesie gospodarowania odpadami bardzo ważną rolę odgrywają obecnie belownice, które są urządzeniami, pozywającymi na skuteczne zmniejszenie objętości odpadów. Bez tych maszyn składowanie, transportowanie i zarządzenie odpadami nie byłoby tak łatwe. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu maszyny muszą spełnić określone normy i wymagania, aby mogły być użytkowane w bezpieczny i skuteczny sposób.

Jak działa belownica?

Chcąc rozwiązać problem z odpadami, najlepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie ich produkcji. Obecnie jest to jednak niemożliwe, a odpadów stale przybywa. Z tego też względu konieczne było skorzystanie z drugiej opcji, jaką jest zmniejszenie obojętności produkowanych obecnie odpadów. Za ten proces odpowiedzialne są maszyny nazywane belownicami. Tego typu sprzęt wyposażony jest w specjalną prasę, która dysponuje bardzo dużą siłą nacisku i wykorzystuje tę właściwość do tego, aby sprasowywać różnego rodzaju odpady w bele o określonych wymiarach i wadze. Dzięki temu gospodarowanie odpadami jest dużo łatwiejsze, ponieważ zajmują one znacznie mniej miejsca i jednocześnie nie są one składowane luzem, tylko połączone w pojedyncze bele, co ułatwia np. ich transport.

Belownice występują w wielu wersjach, które różnią się od siebie takimi parametrami jak gabaryty, siła nacisku, wielkość i waga sprasowanych bel, sposób obsługi, działania i montażu, czy też rodzaj odpadów, jakie można za ich pomocą kompresować itd. Ponadto belownice występują także w dwóch różnych rodzajach. Belownice pionowe to urządzenia, w których proces sprasowywania odbywa się w kierunku pionowym, a odpady umieszczane są w maszynie od boku. Belownica pozioma to z kolei maszyna, w której proces sprasowywania odbywa się w płaszczyźnie poziomej, a odpady umieszczane są od góry. 

Jaką siłę nacisku ma belownica?

Belownice dostępne w sprzedaży różnią się od siebie znacząco gabarytami, a w tym także siłą nacisku, jaką są w stanie wygenerować. W zależności od modelu i rodzaju (belownice poziome i pionowe) uprzedzenie to może wygenerować siłę nacisku od kilku do nawet kilkudziesięciu ton. Jest to ogromna siła, której z pewnością nie przeciwstawią się żadne odpady. Z tego względu maszyny tego typu mogą być użytkowane do sprasowywania większości odpadów generowanych przez ludzi. Mogą to być różnego rodzaju puszki, beczki, elementy metalowe, plastik, makulatura, odzież i tekstylia, odpady organiczne itd. 

Jakie wymagania musi spełniać belownica do folii? Norma EN 16500 to standard odnoszący się wprost do ochrony użytkowników belownic i pas pionowych. Wprowadzony został on przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN w celu ochrony osób pracujących z użyciem tego typu maszyn. Norma ta dokładnie określa wszelkie wymogi dotyczące konstrukcji oraz wszelkiego rodzaju rozwiązań technologicznych zastosowanych w belownicach. Ich głównym celem jest zapewnienie użytkownikom belownic bezpieczeństwa na każdym etapie obsługi tych maszyn. Z tego względu chcąc zakupić i korzystać z belownic we własnej firmie, spełnienie wymogów wynikających z normy EN 16500 jest niezbędne

bele

Dlaczego belownice muszą spełniać odpowiednie wymagania?

Bezpieczeństwo to najważniejsza kwestia dla każdego człowieka. Jest to szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie ludzie narażeni są na dodatkowe niebezpieczeństwa. Z pewnością takim miejscem jest stanowisko pracy operatora belownic. Maszyny te, mimo że są zaprojektowane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo, to w przypadku nieprawidłowego ich użytkowania mogą generować pewne zagrożenia. Z tego względu konieczne jest stosowanie się do wymagań zawartych w normie EN 16500, ale także w innych standardach określających zasady budowania maszyn oraz korzystania z nich.

Rate this post