Kiedy potrzebny jest kosztorys budowlany?

Budowa domu, starania się o kredyt hipoteczny, wycena nieruchomości? Wszystkie te tematy są ściśle związane z pojęciem kosztorysu budowlanego, który jest nieodłącznym elementem budowy budynków oraz zakupu nieruchomości.

Kosztorys budowlany – co to takiego?

Kosztorys budowlany to przede wszystkim zbiór elementów, które wchodzą w skład podstawowych kosztów budowy budynku mieszkalnego. Do składowych pozycji, na które składa się kosztorys zalicza się pięć podstawowych kategorii:

  • Zakup projektu budowlanego oraz formalności urzędowe
  • Koszty budowy konstrukcji budynku
  • Koszty budowy dachu
  • Stolarka zewnętrzna
  • Koszty związane z wykończeniem wnętrz

Należy też pamiętać, że w każdym poprawnie wykonanym kosztorysie prac budowlanych trzeba wziąć pod uwagę mniej więcej 10-cio procentowy margines błędu. Tego typu margines bierze się pod uwagę aby przewidzieć zmiany, które mogą nastąpić np. w wyniku załamania gospodarki bądź nagłej zmian cen materiałów budowlanych. Pamiętać też trzeba, że kosztorysy wykonuje się niemalże na każdym z etapów przeprowadzania inwestycji budowlanej tak aby przewidzieć orientacyjnie koszty budowy oraz wykończenia budynku.

Kto odpowiada za sporządzenie kosztorysu?

W przypadku kredytów hipotecznych o sporządzenie poprawnego kosztorysu musi zadbać kredytobiorca zainteresowany finansowaniem robót budowlanych. Osoby sporządzające go samodzielnie mają do dyspozycji internetowe kalkulatory robót budowlanych, ale też gotowe wzory plików, które mogą służyć jako podstawa do sporządzenia nowego kosztorysu. Bezpieczniejszą jednak opcją będzie poproszenie o pomoc osoby zajmującej się tematem budownictwa na co dzień. Najlepszą osobą, która może zająć się kosztorysem budowlanym jest inspektor budowlany, który ma styczność na co dzień z tematami związanymi z budową oraz orientuje się w cenach za materiały oraz robociznę.

ustalanie kosztorysu budowlanego

Prawidłowo sporządzony kosztorys budowlany pomoże Ci uniknąć problemów na każdym etapie budowy domu.

Jak powinien wyglądać prawidłowy kosztorys budowlany?

Dokument zwany kosztorysem powinien być przygotowywany na każdym z etapów przeprowadzanych na budowie. Przede wszystkim powinien zawierać etapy, które ściśle wiążą się z etapami budowy a mianowicie: stan zerowy, stan surowy otwarty, surowy zamknięty oraz oddanie budynku do użytku. Opracowując kosztorys dla każdego z tych etapów można mieć pewność, że pieniądze jakie zostaną przeznaczone na prace budowlane będą wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów. Należy jednak pamiętać o minimum 10-cio procentowym zapasie tak by uniknąć niespodziewanych zmian w kosztorysie.

O czym należy pamiętać podczas sporządzania kosztorysu budowlanego?

Sporządzając ten dokument należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, do których należy zaliczyć np. dokładne oszacowanie kosztów, uwzględnienie wszystkich etapów prac na budowie, uwzględniać tylko prace, które mogą być finansowane kredytem. Należy też pamiętać, że prawidłowo sporządzony kosztorys ma znaczenie przy uzyskaniu pozytywnej decyzji o kredycie hipotecznym w związku z finansowaniem prac budowlanych. Warto też wiedzieć, że za wszelką cenę nie należy zaniżać kosztów, które uwzględniane są w kosztorysie, ponieważ może to doprowadzić do uzyskania zbyt niskiej kwoty potrzebnej na sfinansowanie prac.

Jakie skutki niesie ze sobą niepoprawne sporządzenie kosztorysu?

Najistotniejszym negatywem jaki niesie ze sobą błędnie sporządzony kosztorys budowlany jest negatywna decyzja o przyznaniu kredytu wnioskodawcy. Dodatkowo wiąże się to w większości przypadków z przymusem złożenia nowego wniosku, poniesienia dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem nowego kosztorysu oraz odwleczeniem w czasie prac budowlanych. Istotny jest też fakt, że nieprawidłowy kosztorys i jego późniejsze poprawki również wiążą się z nieprzyjemnościami takimi jak np. konieczność refinansowania kredytu bądź zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań w późniejszych etapach budowy na jej sfinalizowanie.

Rate this post