Kto może wykonać sprzątanie po morderstwie?

morderstwo

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami sprzątanie po morderstwie może wykonać tylko profesjonalna firma świadcząca usługi sprzątania po zgonach.

Firmy tego typu są zobowiązane do:

 • przestrzegania przepisów sanepidu określających zasady dezynfekcji po zgonach, w tym konieczność stosowania wysokiej jakości preparatów chemicznych posiadających stosowne atesty,
 • działania zgodnie z wytycznymi
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • aktów zmieniających do Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 i Dz. U. z 2013 r. poz. 2.

Obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawne i regulacje powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo osób mogących zetknąć się z zanieczyszczeniami powstałymi na skutek morderstwa. Firmy oferujące sprzątanie miejsc zbrodni są zobligowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną do posiadania zezwoleń na odbiór i transport odpadów medycznych. Ich pracownicy muszą ponadto dysponować stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie sprzątania po nienaturalnych zgonach.

Kwalifikacje i umiejętności osoby wykonującej sprzątanie po morderstwie

Osoby wykonujące sprzątanie po morderstwach są zobligowane do odbycia specjalistycznych szkoleń funeralnych. Szkolenia te pozwalają na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności potrzebnych do czyszczenia miejsc po nienaturalnych zgonach. Osoby sprzątające po morderstwach muszą:

 • posiadać znajomość technik i zasad specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji miejsc zgonów, w tym zgonów nienaturalnych,
 • posiadać znajomość wymogów sanitarnych i zagrożeń epidemiologicznych,
 • być zaznajomione z przepisami prawnymi i rozporządzeniami regulującymi działalność firm wykonujących usługi sprzątania po morderstwie,
 • sprawnie posługiwać się narzędziami i sprzętem używanym w trakcie sprzątania i dezynfekcji miejsc po morderstwach,
 • posiadać wiedzę na temat bezpiecznego stosowania specjalistycznych środków chemicznych,
 • posiadać znajomość zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • cechować się etyką zawodową.

Wszystkie osoby świadczące usługi sprzątania po zgonach, w tym po morderstwach, muszą posiadać certyfikaty oraz dyplomy zaświadczające odbycie wymaganych szkoleń i zdobycie niezbędnej wiedzy.

morderstwo

Metody wykorzystywane przy sprzątaniu po morderstwie

Do sprzątania po morderstwie wykorzystywane są różnorodne metody i techniki pozwalające na usunięcie wszystkich śladów i bezpieczne przywrócenie pomieszczenia po zgonie do użytku.

 • Neutralizacja płynów ustrojowych, tkanek oraz krwi

W ramach dezynfekcji miejsc po morderstwie wykonywana jest neutralizacja płynów ustrojowych, tkanek oraz krwi. Do jej przeprowadzenia wykorzystywane są specjalistyczne odplamiacze białkowe o neutralnym i kwaśnym pH.

 • Mechaniczne usuwanie zabrudzeń

Firmy wykonujące sprzątanie po morderstwie usuwają zabrudzenia w sposób mechaniczny. W tym celu wykorzystują odpowiednie środki chemiczne oraz specjalistyczne urządzenia.

 • Ozonowanie

Ozonowanie to metoda służąca usuwaniu odorów w miejscach morderstwa. Jego przeprowadzenie jest szczególnie wskazane w wypadku zwłok, które zostały odkryte w późnym stadium rozkładu.

 • Mikrodyfuzja

Mikrodyfuzja to metoda wykorzystywana w celu usunięcia z miejsca morderstwa bakterii, wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Polega na nasyceniu powietrza mgłą ze środkiem dezynfekującym.

 • Zamgławianie

Zamgławianie jest metodą stosowaną przez profesjonalne firmy świadczące usługi sprzątania po morderstwach w celu czyszczenia pomieszczeń wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami.

Sprzęt wykorzystywany przy sprzątaniu po morderstwie

Firmy wykonujące sprzątanie po morderstwie są zobowiązane przez Państwową Inspekcję Sanitarną do używania specjalistycznego sprzętu czyszczącego i odkażającego, a także atestowanych środków chemicznych. Urządzeniami dopuszczonymi do użytku są między innymi:

 • urządzenie GTX 40 w technologii SGP wykorzystywane do mechanicznego usuwania zabrudzeń,
 • maszyna z suchym lodem służąca do mechanicznego usuwania zabrudzeń,
 • przemysłowy generator DS-46-RHR wykorzystywany do ozonowania pomieszczeń,
 • zamgławiacz Airfog ULV umożliwiający czyszczenie pomieszczeń wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami,
 • dyfuzor służący do przeprowadzenia dyfuzji i dezynfekcji pomieszczenia po morderstwie.

Firma Vector zajmuje się sprzątaniem miejsc po zgonach, w tym także morderstwach, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszy sprzęt i atestowane środki o silnych właściwościach bakteriobójczych. Wspomniani specjaliści współpracują z Komendami Policji, Strażą Miejską, Sanepidem i innymi instytucjami państwowymi.

5/5 - (2 votes)