Niemieckie zwroty które powinieneś znać

Język niemiecki jest w Europie jednym z ważniejszych języków międzynarodowych, który warto znać nie tylko podczas wyjazdów do Niemiec czy krajów przyległych, ale też w samej Polsce, szczególnie w ramach współpracy z zagranicznymi klientami. Nauka języka obcego wymaga oczywiście solidnej motywacji i odpowiedniego przygotowania, a często skorzystania z profesjonalnych kursów w szkołach językowych, jednak każdy ma szansę nauczenia się pewnych zwrotów i wyrażeń samodzielnie. Jakie niemieckie zwroty warto znać nawet wtedy, gdy nie planujemy wyjazdu za granicę?

Podstawowe zapytania w języku niemieckim – zwroty, które warto znać

Próbując porozumiewać się w dowolnym języku obcym sporo spraw można załatwić za pomocą gestykulacji i prostych komunikatów. Istnieją jednak zwroty, które warto opanować choćby w ramach zwrócenia czyjejś uwagi czy uzyskania konkretnych informacji.

 • Darf ich? Werden Sie es gestatten? – Czy pan(i) pozwoli?
 • Entschuldigen Sie bitte, ich  möchte Sie etwas fragen. – Przepraszam, chciałbym pana (panią) o coś zapytać,
 • Erlauben Sie, daß ich Sie um etwas frage? – Czy pan(i) pozwoli,że o coś zapytam?
 • Störe ich nicht? – Czy nie przeszkadzam?
 • Sagen Sie mir bitte, ob….? – Proszę mi powiedzieć, czy…?
 • Darf ich Sie um etwas bitten?- Czy mogę panią, państwa o coś prosić?
 • Bitte – słucham pana (panią)

Wspomniane wyżej frazy i zwroty mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach, jak np. sklepach czy na ulicy, jak i w rozmowach z osobami z zagranicznej filii Twojej firmy, zagranicznymi znajomymi czy nauczycielami w szkole nauki języków obcych.

Najważniejsze zwroty grzecznościowe w języku niemieckim

Każdy język obcy wymaga znajomości co najmniej kilku mniej typowych zwrotów grzecznościowych, które można wykorzystać prosząc o pomoc lub przysługę. Wśród ciekawszych podstawowych zwrotów niemieckich, które mogą Ci się przydać podczas pobytu w Niemczech lub prowadzenia rozmowy w języku niemieckim warto poznać między innymi:

 • Bitte sehr – proszę bardzo,
 • Das ist sehr nett von Ihnen. – To bardzo uprzejmie z Pana/Pani strony,
 • Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. – Przepraszam pana (panią) na chwilę,
 • Haben Sie Zeit? – Czy ma pan(i) czas?
 • Bitte meine Telefonnummer. – Proszę, to mój telefon.
 • Bitte sprechen Sie langsamer. – Proszę mówić wolniej.

Podstawowe pytania i odpowiedzi w języku niemieckim – te frazy warto opanować

Mając jedynie podstawy języka obcego trudno czasem przełamać się, by zadać proste pytanie czy odpowiedzieć w nieojczystym języku. Warto jednak starać się i używać poznane frazy w mowie, bo to właśnie dzięki otwartości na komunikację język przyswaja się znacznie łatwiej. Szkoły językowe właśnie na umiejętnościach mowy skupiają się najbardziej – umiejętność zrozumienia pytania i udzielenia najprostszej nawet odpowiedzi jest cenniejsza, niż opanowanie trudniejszych słów ze słownika. Jakie frazy mogą przydać Ci się na co dzień w języku niemieckim?

 • Was ist das?- Co to jest? i odpowiedź: Das ist. – To jest.
 • Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?
 • Was sind deine Hobbys? – Co jest twoim hobby?
 • Du kennst Karl. – Znasz Karla.
 • Podczas rozmowy telefonicznej z właścicielem nieznanego numeru warto rozpocząć rozmowę od: Hallo? Wer spricht dort? – Halo? Kto mówi?. Odpowiedź na to pytanie to najczęściej Hier spricht … – Tu mówi … .

W języku niemieckim warto rozpoznawać też formy grzecznościowe. Wspomniane wyżej frazy mogą być stosowane wyłącznie w kontakcie ze znajomymi i bliskimi – wobec osób całkowicie obcych należy używać formy grzecznościowej Sie. To uniwersalna forma odpowiadająca polskiemu pan, pani, państwo, panowie. W zestawieniu z powyższymi byłyby to więc:

 • Kennen Sie …? – Czy zna/znają pan/pani /państwo …?
 • Sind Sie von hier? – Czy jest pani/pan stąd?
 • Ich danke dir./Wir danken dir. – Dziękuję./Dziękujemy.
 • Herzlichen Dank. – Serdeczne podziękowania.

Podstawowe frazy języka niemieckiego nie są trudne do przyswojenia i właściwie każdy ma szansę posługiwania się nim w sytuacjach codziennych po samodzielnej nauce. Jeśli jednak chcesz w pełni opanować podstawy języka i czuć, że z powodzeniem dogadasz się za granicą, warto pomyśleć o krótkim kursie w szkole językowej, na którym nie tylko poznasz ważne frazy, ale i sprawdzisz swoją wiedzę w praktyce.

Rate this post