Obsługa wspólnot mieszkaniowych na tle prawnym

mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Powstawanie wspólnot mieszkaniowych w przeciągu kilku ostatnich lat stało się zjawiskiem niemal powszechnym. Wynika to z coraz chętniejszej budowy lokali, częstych sprzedaży i ich wykupu.

Ze względu na złożoność procesu zarządzania oraz odpowiedzialności jaka wiąże się z prowadzeniem lokali – Wspólnoty Mieszkaniowe często już na etapach ich tworzenia spotykają się z wieloma problemami i trudnościami związanymi z brakiem gruntownej znajomości tej tematyki czy przepisów prawnych. W tej sytuacji pomocną dłoń wyciągają przedsiębiorstwa oferujące pomoc prawną lub kompleksowe zarządzanie w zakresie nieruchomości. W celu uzyskania porad w kwestii prawnej warto zapoznać się z ofertami kancelarii.

Coraz częściej w ramach swoich usług oferują one obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych. Zadbają oni min o proces przygotowania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa, opracują projekty uchwał , regulaminów oraz statutów Wspólnoty, a także zajmą się windykacją należności od dłużników. Korzystając z ich usług możemy liczyć na stałe jak i doraźne doradztwo prawne. Podejmując się współpracy klient może liczyć na stały dopływ informacji odnoście nieruchomości oraz stały kontakt z danym przedsiębiorcą.

 Warto wiedzieć, że w przypadku dużych wspólnot istnieje obowiązek wyboru zarządu, jednak alternatywnym rozwiązaniem jest powierzenie przez właścicieli zarządu osobie fizycznej lub prawnej, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Powierzenia zarządu następuje w umowie notarialnej. W celu dokładnego określenia praw i obowiązków zawierana jest umowa między wspólnotą a zarządcą. Dokument ten wymaga formy pisemnej i zaliczany jest on do kategorii umowy zlecenia, której celem jest regulacja stosunków między obiema stronami.  Umowa o zarządzaniu nieruchomością należy do grupy umów starannego dziania, co oznacza, że zarządca jest całkowicie odpowiedzialny za wykonywanie zleconych zadań w sposób jak najbardziej dokładny i staranny. Jest to podstawowa zasada wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W celu zapewnienia obsługi pod względem administracyjnym i technicznym warto skontaktować się z przedsiębiorstwami, które świadczą pomoc w tym zakresie. Co może nam zaoferować taka firma? Przede wszystkim zajmie się pełną obsługą administracyjną. Zagwarantuje bieżące kontrolowanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, będzie prowadziła i archiwizowała dokumenty Wspólnoty oraz zapewni pełen nadzór podczas utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i w obszarach do niej przyległych. Przedsiębiorstwa zajmują się również negocjowaniem i zawieraniem wszelkiego rodzaju korzystnych umów dotyczących nieruchomości oraz stale będą opracowywały sposoby na oszczędzanie i pozyskiwanie środków inwestycyjnych. Do obowiązków firmy należeć będzie kontrola wszelkich kwestii finansowych takich jak obsługa rachunku bankowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie właścicieli lokali czy zawieranie umów świadczenia usług windykacji należnych opłat od właścicieli lokali.

mieszkanie we wspólnocie

„Oprócz obsługi administracyjnej i finansowej, będą także kontrolowały techniczne aspekty nieruchomości. W tym celu niezbędne będzie prowadzenie dokumentacji technicznej, organizowanie regularnych przeglądów oraz zapewnienie opieki konserwatorskiej” – podaje kancelaria Zubrzycka-Zięba z Warszawy.

Obecnie przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą wspólnot mieszkaniowych gwarantuje stały dostęp do pełnej informacji odnoście stanu nieruchomości. Pełna swoboda kontaktowania się na drodze mailowej lub telefonicznej gwarantuje nieprzerwaną relację miedzy obiema stronami. Koszty zarządzania mogą się znacznie różnić. Aby określić jaka będzie cena pełnej usługi niezbędna będzie rozmowa, podczas której zostanie określona konkretna suma pieniężna. Aby dokonać właściwego wyboru konieczne będzie dobre zapoznanie się z ofertą rynku i odbycie wielu rozmów z przedstawicielami danych firm.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *