Odpowiedzialność za prace budowlane

Generalne wykonawstwo

Budowlanka to na pewno nie jest bardzo łatwa dziedzina. Wbrew pozorom jest to skomplikowana dziedzina oraz bardzo złożona. W zasadzie potwierdzi to każdy kto choć raz z budową miał do czynienia. Gdy podejmuje się realizacji nowej inwestycji budowlanej to mamy w zasadzie dwie możliwości. Pierwsza możliwość to samodzielny wybór wykonawców, którzy zajmą się poszczególnymi robotami budowlanymi. Poszczególne roboty budowlane to mnóstwo procesów budowlanych oraz utrudnień i problemów.

Nieznajomość procedur może być szkodliwa, lepiej porozmawiać z fachowcem

Gdy nie znamy wszelkich procedur budowlanych to możemy mieć sporo problemów i czasem nieświadomie możemy podjąć spore ryzyko. Często jednak nie znamy dobrze firm, a także ich referencji czy też ich specjalności. Jednakże nie musimy się tego obawiać możemy bowiem wybrać inne rozwiązania. Rozwiązania, które mam na myśli to na pewno rozwiązania bardziej wygodne oraz bardziej łatwe. Drugie rozwiązanie to wybór generalnego wykonawcy budowlanego. A jak znaleźć generalnego wykonawcę budowlanego? Miejsce takie to oczywiście Internet. Po frazie generalne wykonawstwo budowlane będziemy mieć szeroki ogrom sprawy i tejże branży. W Internecie bez najmniejszego problemu znajdziemy namiary na wykonawców budowlanych. A czego inwestor może wymagać od dewelopera i wykonawcy budowlanego? Przede wszystkim może oczekiwać uporządkowania całościowego terenu budowy czy też dokonania przeszkolenia przyszłych użytkowników budowlanego obiektu.

Jakich pozwoleń wymaga się na budowie?

By w ogóle rozpocząć budowę to naprawdę wiele pozwoleń jest potrzebnych. Pierwsze pozwolenie to pozwolenie na budowę, kolejne to pozwolenie na korzystanie z publicznych czy też z prywatnych dojazdowych dróg, czy też pozwolenia na użytkowanie danego wybudowanego obiektu. Gdy następuje przejęcie terenu budowy właśnie przez dewelopera to w tym samym momencie to właśnie on przejmuje całościową i pełną odpowiedzialność za plac budowy na wykonawcę z inwestora, aż do momentu oddania całego obiektu. Jako inwestorzy musimy dokładnie ustalić z wykonawcą wiele spraw. Przede wszystkim musimy ustalić zakres wszystkich robót, termin wykonania, sposób zapłaty czy też pracę. Wszyscy potrzebni do pracy pracownicy wybiera i zatrudnia właśnie wykonawca budowlany.

Prace budowlane

Wybiera i zatrudnia także wszelkich podwykonawców, kontrolerów i osoby spełniające nadzór. Jeśli chodzi o aspekt to pod uwagę musimy wziąć aspekt jakościowy, aspekt terminowości, aspekt zorganizowania niezbędnych sprzętów budowlanych, aspekt zakupu potrzebnych nam materiałów oraz także aspekt organizacji prac przygotowawczych jeszcze przez rozpoczęciem danej budowy. Do zadań generalnego wykonawcy budowlanego należy na pewno zaplanowanie poszczególnych etapów budowy. Musi obowiązkowo także dopilnować realizacji  wszystkich etapów. Generalny wykonawca budowlany ma także obowiązek prowadzenia wszelkiej dokumentacji budowy jak i także dziennika budowy. Generale wykonawstwo budowlane jest w zasadzie określane jako pewnego rodzaju wsparcie fachowe dla inwestora.

Rate this post