Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

oddłużanie legnica

Ogłoszenie upadłości, zarówno w przypadku firm jak i w przypadku osób fizycznych od zawsze kojarzy się z wyjściem ostatecznym ułatwiającym nieco proces przejścia przez etap spłacania zadłużenia. Upadłość konsumencka istnieje w prawie stosunkowo krótko, jednak już przyczyniła się do umorzenia długów bądź umożliwienia ich spłaty w dość wielu przypadkach.

Upadłość finansowa w przypadku osób fizycznych nie jest obowiązkiem, a opcją, dlatego też wniosek o nią może złożyć wyłącznie sam dłużnik. Czy decyzja sądu będzie dla niego przychylna zależy jednak od prawidłowego przedstawienia sprawy i odpowiednio udokumentowanych dowodów na upadłość nie będącą winą dłużnika. Jak przebiega postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i co należy o nim wiedzieć?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – pierwszy krok do oddłużenia

Zgodnie z obowiązującym prawem i metodami stosowanymi podczas rozstrzygania o upadłości osób fizycznych, postępowanie upadłościowe dzieli się na trzy etapy: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, właściwe postępowanie upadłościowe, oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. Pierwszy z nich to zdecydowanie najbardziej wymagający i prawnie skomplikowany proces, w którym niejednokrotnie pomoc ze strony doświadczonego w takich sprawach adwokata okazuje się być nieoceniona.

Już sam etap przygotowania wniosku wymaga nie tylko znajomości prawa i wszystkich terminów związanych z upadłością, ale też wnikliwej analizy sytuacji dłużnika i przygotowania wszystkich dokumentów poświadczających o podstawach do ogłoszenia upadłości. Sąd, na podstawie przedstawionych przez dłużnika wniosków i dokumentów analizuje, czy wniosek został wypełniony zgodnie z określonymi wymogami, czy zawarte w nim zostały wszystkie istotne dla sprawy informacje oraz czy dłużnik nie zataił kwestii, które mogłyby przesądzić na jego niekorzyść.

Oddłużanie osób fizycznych w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Sprawdź! – www.adwokatbochynski.pl

Warto tu bowiem zaznaczyć, że sąd musi ustalić czy powodem zadłużenia są faktycznie wypadki losowe, niezależne od samego dłużnika, czy też problemy finansowe wynikają z czystego niedbalstwa, złych decyzji finansowych i życia ponad stan poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek. Proces ten jest dość trudny, dlatego też odpowiednie skompletowanie dokumentów i wiarygodne przedstawienie obrazu całej sprawy, w tym drogi prowadzącej do ostatecznej upadłości.

Licytacja majątku i plan spłaty zadłużenia

Jeśli wniosek dłużnika zostanie rozpatrzony pozytywnie i sąd przychyli się do decyzji ogłoszenia upadłości, następnym krokiem będzie licytacja majątku dłużnika pozwalająca na pokrycie co najmniej części zadłużenia nagromadzonego przez dłużnika. Jeżeli jednym z elementów majątku jest nieruchomość, część kwoty uzyskanej z jej sprzedaży zostaje wydzielona dla upadłego, tak by ten (wraz z osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) był w stanie wynająć lokal mieszkalny na okres 12 miesięcy.

Kwota, jaka zostanie wydzielona jest określana zwykle na podstawie najniższych kosztów wynajmu na rynku i wcale nie musi zostać oszacowana na podstawie cen w miejscowości, w której dłużnik dotąd zamieszkiwał.  Majątek dłużnika niejednokrotnie nie pokrywa całego zadłużenia, dlatego też ostatnim etapem procesu upadłościowego jest zwykle ustalenie przez sąd planu spłaty, według którego dłużnik będzie kontynuował spłatę swojego zadłużenia.

Okres, na jaki ustala się plan wynosi obecnie 3 lata i jeśli w czasie tym dłużnik będzie wykonywał plan zgodnie z założeniem, po upływie 3 lat pozostałe zadłużenie zostanie umorzone. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie oznacza automatycznego umorzenia całkowitego zadłużenia, jednak w wielu przypadkach pozwala znacząco zmniejszyć jego kwotę i utrzymać się na minimalnym poziomie finansowym do czasu wyjścia na prostą.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *