Prawo konsumenta do odszkodowania za lot

pasazerowie-na-lotnisku

500 tysięcy pasażerów każdego roku może się ubiegać o stosowne odszkodowania od linii lotniczych, które wynikają z niezrealizowania usługi przez danego przewoźnika. Niestety tylko 5 tysięcy osób rocznie składa wniosek o przysługujące im odszkodowanie, a łączna ilość należnego odszkodowania to 945 mln zł.

Powody odwołania lotów są liczne, mowa tutaj o złych warunkach pogodowych, problemy polityczne, strajk pracowników lotniska itd. Zdecydowana większość tych powodów nie jest zależna od przewoźnika, jednak istnieją sytuacje które są zależne od linii lotniczych. W swoim rozporządzeniu UE nakazała liniom lotniczym wypłacanie odszkodowań w określonych przypadkach. Mowa tutaj przede wszystkim o ponad 3-godzinnym opóźnieniu lotu, jego odwołaniu, zmianie daty lotu czy też nie wpuszczeniu pasażera na pokład samolotu w sytuacji sprzedaży za dużej ilości biletów.

W naszym kraju rocznie obsługiwanych jest 25 mln pasażerów na 14 lotniskach. Szacuje się, że około 2% ze zrealizowanych w tym czasie lotów kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim brak świadomości i wiedzy pasażerów odnośnie swoich praw. Natomiast same linie lotnicze nie rozganiają tej sprawy, ponieważ tego typu odszkodowania są wbrew ich interesom. Badania wskazują, że jedynie 1% pasażerów ubiega się o należne im pieniądze.

Maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać to aż 1890zł, a najniższa możliwa kwota do uzyskania to 2520 zł. Wyliczono, że łącznie w wyniku licznych opóźnień polskim pasażerom przysługuje aż 945 mln zł. To niezwykle przykre, że Polacy nieświadomie rezygnują z tych pieniędzy.

samolot-w-locie

O odszkodowanie za lot warto starać się u prywatnych firm.

W Europie zachodniej linie lotnicze bez większych problemów wypłacają należne odszkodowania, ponoszą pełną świadomość nałożonych prze UE na nich praw i wiedzą, że istnieje mała szansa na prawne uniknięcie wypłacenia takiej rekompensaty. Niestety w Polsce cały proceder trwa znacznie dłużej i kończy się czasem nawet rozprawa sądową, sami Polacy szybko się zniechęcają. Jeżeli już odważą się złożyć wniosek o odszkodowanie do linii lotniczych, to po odmowie nie kierują się ze skargą do stosownych instytucji.

Unia Europejska nakazała przewoźnikom wypłacanie stosownych odszkodowań, nawet do 3 lat wstecz. Dotyczy to wszystkich linii działających na terenie wspólnoty, niestety nie dotyczy tych działających poza nią.

Odszkodowanie przysługuje w przypadku: opóźnienia lotu o więcej niż 3 godziny, jego odwołania lub nie wpuszczenia pasażera na pokład samolotu.

W przypadku odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez linie lotnicze, należy udać się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i tam złożyć skargę o złamanie prawa unijnego. Niestety zdarza się, że linie wytaczają sprawę sądową. Jeżeli przeraża Cię wizja walki sadowej o swoje prawa, udaj się do wyspecjalizowanych firm, które oferują swoje usługi w takich sytuacjach. Poprowadzą one twoją sprawę i wywalczą stosowne odszkodowanie.

Rate this post