0

Czy wiecie kto odpowiedzialny jest za dokonanie oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy? Jest to unormowane w jakiś sposób przepisami?

zuza Changed status to publish 7 listopada, 2022