Sposoby potwierdzenia kompetencji personelu

Szczur

Ochrona przed szkodnikami to jeden z ważniejszych sektorów działalności firm porządkowych. Choć postronni obserwatorzy mogliby traktować temat usuwania szkodników jako pracę dla osób bez wykształcenia, tak naprawdę jest to zawód o ściśle określonych zasadach i przepisach, bez których bezpieczeństwo i jakość życia ludzkiego byłyby poważnie narażone.

Usługi z zakresu ochrony przed szkodnikami zostały w ostatnich latach znacząco rozbudowane oraz opisane formalnymi wymogami, wśród których najciekawszym jest niewątpliwie norma PN-EN 16636. Standard ten ma za zadanie stworzyć bardziej profesjonalne i ujednolicone środowisko dla tej specyficznej branży usługowej, bez której obecności bezpieczeństwo wszelkiego rodzaju zakładów produkcyjnych, centrów handlowych czy siedzib ludzkich byłoby znacząco narażone.

Certyfikacja kompetencji personelu porządkowego w zakresie PN-EN 16636 to dziś jeden z najlepszych kroków, jakie mogą podjąć firmy działające w obszarze dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Jakie założenia niesie za sobą norma PN-EN 16636 i jakie zmiany wprowadza w dotychczasowej organizacji bezpieczeństwa przed szkodnikami?

Standard PN-EN 16636 – narzędzie walki ze szkodnikami

Organizmy żywe, podążając za naturalnym instynktem poszukiwania pożywienia i miejsc do bezpiecznej egzystencji od wieków podążają za siedliskami ludzkimi. Ich obecność w miejscach zamieszkałych przez ludzi jest jednak niejednokrotnie niebezpieczna dla człowieka, ponieważ zagraża integralności ludzkich zapasów oraz infrastruktury.

Efekty działania szkodników są szczególnie odczuwalne w miastach, gdzie uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, oraz we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych, gdzie zagrożone są całe linie produkcyjne. Szacowanie szkód wyrządzanych co roku przez szkodniki jest niezwykle trudne, jednak patrząc po przykładach samego rynku żywności nie trudno zauważyć, że są one znaczne. Standard PN-EN 16636 to jedno z nowszych narzędzi do radzenia sobie z problemem.

Zgoda na konieczność niedopuszczania do obecności szkodników w sąsiedztwie domów, miejsc handlu czy zakładów produkcyjnych jest ogólnie przyjętym założeniem. Dotąd nie istniały jednak wyraźne wytyczne dotyczące tego jak zapewnić bezpieczeństwo miejscom narażonym na wizyty szkodników, i to właśnie tu swoje miejsce odnajduje nowo stworzony zbiór wymogów i standardów. PN-EN 16636 eliminuje wątpliwości dotyczące metod przeciwdziałania i zapobiegania pojawianiu się szkodników poprzez stworzenie zestawu wymagań, których spełnienie będzie sposobem na standaryzację usług deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych oraz dezynsekcyjnych, a także pozwoli na uzyskiwanie oficjalnej certyfikacji kompetencji personelu informującej potencjalnych klientów branży o wartościach przyjmowanych przez firmy.

W standardzie PN-EN 16636 nie zostały omówione konkretne metody ochrony i zapobiegania szkodnikom, czy też wyposażenie stosowane przez techników branży DDD. Norma skupia się raczej na systemowych mechanizmach, które pomogą dopasować profil usług do potrzeb konkretnego klienta i usystematyzować procesy działania w poszczególnych przypadkach. Jedne z podstawowych wymagań standardu zakładają skupienie na wstępnej analizie ryzyka i dostosowywanie systemu zabezpieczeń przed szkodnikami do rzeczywistych potrzeb danej lokalizacji.

Certyfikacja kompetencji personelu

Odbywanie szkoleń, analiza umiejętności, zwiększanie kompetencji, aż wreszcie pozyskanie certyfikatu. Certyfikacja kompetencji personelu firm z branży DDD może okazać się niezwykle istotna w kontekście podejmowanej przez człowieka walki ze szkodnikami.

Nie możliwe jest bowiem wprowadzenie zupełnie nowego systemu zarządzania firmami walczącymi z obecnością szkodników bez odpowiedniego przygotowania pracowników do nadchodzących zmian. W końcu to oni będą odpowiedzialni za stosowanie się do norm wyznaczonych przez nowy system zarządzania.

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego o kompetencjach personelu daje szansę wybicia się na tle konkurencji i przedstawienia oferty swojej firmy w jak najlepszym świetle – w końcu to właśnie spełnianie standardów i europejskich wymogów liczy się dziś dla klientów najbardziej. Wysoka jakość usług jest ceniona bardziej, niż opinia o firmie czy jej rzekome doświadczenie w sprawie. Możliwość poświadczenia za pracowników certyfikatem daje przedsiębiorcy klucz do wejścia na szerszy rynek i zdobycia nowych klientów.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *