Świadczenia urlopowe w 2020 roku – ile wolnego dni przysługuje pracownikowi?

jak zorganizować pogrzeb w Płońsku

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Każdy pracownik chciałby mieć go jak najwięcej. Jednak liczba dni urlopowych w bieżącym roku kalendarzowym jest ściśle unormowana przez prawo pracy. Ile dni płatnego urlopu przysługuje Ci w 2020 roku? Czy możesz spodziewać się dodatkowych dni doliczonych do podstawowej liczby ze względu na tegoroczne święta? Dowiedz się więcej na ten temat i przygotuj się na plany urlopowe swoich pracowników w 2020 roku.

Jak policzyć, ile dni urlopowych przysługuje pracownikowi na dany rok kalendarzowy?

Każdy pracownik musi czasem odpocząć, spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi i naładować baterie, aby podejmować kolejne wyzwania zawodowe. Bez względu na to, jak bardzo kocha się swoją pracę, urlop jest jak najbardziej wskazany i warto się na niego zdecydować. Niestety bardzo często okazuje się, że pracownicy nie wiedzą, ile mają urlopu do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Na szczęście jest to kwestia, która wcale nie jest trudna do obliczenia i jest ściśle uregulowana przez prawo pracy. Każdy pracownik, który dopiero co zaczyna pracę na umowie o pracę, ma naliczany na jeden miesiąc przepracowany 1,7 dnia urlopowego, co wraz z przepracowaniem całego roku daje 20 dni. Po przepracowaniu 10 lat liczba dni urlopowych zgodnie z prawem automatycznie wzrasta do 26 dni na rok kalendarzowy. W przypadku osób, które mają wyższe wykształcenie, po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy musi przepracować tylko 2 lata, aby uzyskać pełen urlop. Studia wyższe liczą się do stażu pracy w tym zakresie jako 8 lat.

dokumenty firmowe

W 2020 roku każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę będzie miał naliczone dodatkowe dni wolne od pracy za święta, które przypadają w sobotę. Zgodnie z Kodeksem Pracy, gdy ustawowo wolne od pracy święta przypadają w tygodniu, są one dniami wolnymi. W przypadku 5-dniowego tygodnia pracy i święta wypadającego w sobotę, pracodawca ma obowiązek dodatkowo doliczyć podwładnym dzień wolny za święto. Termin, w którym dzień wolny powinien być wykorzystany, jest ustalany przez pracodawcę.

Zainwestuj w nowoczesny outsourcing kadrowy do zarządzania urlopem i czasem pracy

podpisywanie dokumentówZarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorcach prowadzenie dokumentacji pracowników jest obowiązkowe. Istotne jest zapisywanie ich obecności w pracy i rejestrowanie liczby przepracowanych w miesiącu godzin. Należy odpowiednio udokumentować w systemie ewentualne zwolnienia lekarskie, a także zaznaczać dokładnie, kiedy korzystali oni z przysługującego im płatnego urlopu. W przypadku kontroli z Urzędu Pracy jest bardzo istotne, aby posiadać pełną dokumentację, która nie tylko będzie skrupulatnie uzupełniona, ale także prowadzona w sposób czytelny i przejrzysty, bez jakichkolwiek wątpliwości, które mogłyby wskazywać na naruszenia praw pracownika lub niedopełnieniem formalności względem ZUS-u lub innej instytucji państwowej.

Nowoczesne usługi kadrowo-płacowe pozwalają na wygodne zbieranie oraz przechowywanie danych na temat czasu pracy, płac, dodatkowych świadczeń oraz dni urlopowych dla pracownika przez zewnętrzną firmę. Taki sposób świetnie sprawdza się przedsiębiorstwach. Znacznie ułatwia to prowadzenie rzetelnej dokumentacji pracowniczej i pozwalają na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogłyby nieść za sobą bardzo negatywne konsekwencje.

Rate this post