Systemy sterujące procesami – przekaźniki programowalne

Zaawansowana elektronika opiera się na funkcjonowaniu opracowanych wcześniej programów komputerowych, które wprawione w działanie samodzielnie potrafią sterować wieloma procesami. Dzięki nim można rozpocząć wielką produkcję różnego rodzaju przedmiotów.

Czasowe przekazywanie informacji?

Systemy sterujące charakteryzują się automatycznym działaniem w określonym czasie bez udziału człowieka. Jego zadanie opiera się głównie na zaprogramowaniu systemów, które po aktywacji samodzielnie ponawiają określony ruchy, procesy, itd. Składową tych systemów są przekaźniki czasowe, które po zaprogramowaniu potrafią operować różnymi maszynami, urządzenia oraz wszystkim co podłączone jest do zasilania. Użycie przekaźników to przede wszystkim automatyczne rozpoczynanie określonych działań, takich jak włączanie lub wyłączanie świateł, wentylatorów, uruchamianie drzwi, wentylacji ogólnej, otwieranie okien, czy sterowanie maszynami. Przekaźniki czasowo często stosowane są w halach – ich użycie dyktowane jest dużą powierzchnią obiektów, których ręczna obsługa przez człowieka byłaby uciążliwa i długotrwała.