kancelaria notarialna

  • Czynności notarialne
    Kategoria: Prawo

    Czynności notarialne są bardzo mnogie. Głównym zadaniem każdego notariusza jest sporządzanie różnych dokumentów, mających charakter urzędowy. Wielu interesantów przychodzi do kancelarii notarialnej w celu nadania różnym pismom charakteru prawnego i urzędowego. Jednak usługi, jakie może wykonać notariusz, mogą być różne. Poniżej przedstawiamy podstawowe i najbardziej znane czynności notarialne. Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. […]

  • W czym pomoże nam notariusz?
    Kategoria: Usługi finansowe

    Notariusz kojarzy nam się najczęściej z prawnikiem zajmującym się wpisywaniem do ksiąg wieczystych obecnego właściciela nieruchomości. Jest to oczywiście tylko część prawdy ponieważ kompetencje takiego prawnika są dużo większe. Od poręczania weksli czy zgodności podpisu poprzez sporządzanie aktów notarialnych na poświadczenia ostatniej woli kończąc. Tak naprawdę wszystkie działania, które prawnie wymagają udziału notariusza nie mogą […]