kodeks cywilny

  • przetargi budowlane
    Przetargi dla konsumentów
    Posted in: Biznes

    Prawna sytuacja podmiotów w przetargu Istotą przetargu jest wybranie najkorzystniejszego z punktu widzenia organizatora wykonawca zamówienia, którego treść widnieje w umowie przedłożonej wszystkim uczestnikom. O organizowaniu oraz przebiegu przetargów mówi artykuł 70 (1-5) kodeksu cywilnego, jednakże zapisy z 1964 roku są stosunkowo ogólnie scharakteryzowane, dlatego też detale ustanawiane są przez samych organizatorów, a w przypadku […]