znakowanie żywności

  • etykiety żywności - prawo żywnościowe
    Informacje dla kupującego zawarte na etykiecie produktu spożywczego
    Posted in: Prawo

    Etykieta każdego artykułu spożywczy musi dokładnie informować kupującego jaki jest to rodzaj produktu oraz musi być ona sformułowana tak aby możliwe było odróżnienie go od podobnych artykułów. Na etykiecie powinny zostać umieszczone informacje odnośnie procesów technologicznych zastosowane w produkcji takie jak sproszkowanie, zagęszczanie, mrożenie czy wędzenie. Nazwa powinna być zgodna z tą określoną w przepisach […]