Uproszczona księgowość, a pełna księgowość. Na czym polega różnica?

Księgowość dla firm

Wielu przedsiębiorców na rozpoczęciu swojej przygody zadaje sobie pytanie – czym jest księgowość uproszczona a czym jest księgowość pełna? Czym się różnią?

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona to zestawienie fundamentalnych kanonów danych finansowych, wykreowanych przez władze skarbowe w celu sprecyzowania obowiązków i powinności podatkowych małych przedsiębiorców. Nadrzędnym zadaniem księgowości uproszczonej jest wyliczenie podatku.  Ten typ księgowości ma rację bytu w przypadku małych przedsiębiorców, ponieważ tego typu instytucje ciężko przymusić do stosowania wieloaspektowej i zawiłej (a także drogiej w prowadzeniu) księgowości pełnej.

Istnieją trzy fundamentalne postaci księgowości uproszczonej:

–  karta podatkowa – dostępna dla wąskiej grupy przedsiębiorców, bazuje na wpłacaniu stałej, konkretnej sumy każdego miesiąca. Wysokość podatku odczytujemy z tabelki. Owa kwota uwarunkowana jest liczbą pracowników, typem działalności oraz liczebnością mieszkańców.

– księga rozchodów i przychodów – nieskomplikowane i znane rozwiązanie wyliczania podatku. Polega na dodaniu wydatków i przychodów w odpowiedniej książce oraz spłacaniu podatku od różnicy. Jeśli zdarzy się sytuacja, że firma jest stratna, nie ponosi ona żadnych opłat. Podatek jest większy niż w sytuacji kwoty – 18%, 19% lub 32%.

– ryczałt ewidencjonowany – następna z opcji uproszczonej księgowości. Polega na uiszczaniu określonej, niezmiennej kwoty zależnej od przychodu (bez zwracania uwagi na wydatki przy jego uzyskiwaniu). Zaletą jest fakt, iż kwoty ryczałtu są sporo mniejsze w porównaniu do standardowych kwot podatku. W tym przypadku ponosimy koszty od tego, co zostało sprzedane, bez względu na to czy zarobiliśmy, czy nie zarobiliśmy.

Na czym polega pełna księgowość

Pełna księgowość – wykorzystaj ją dla swojej działalności i zwiększ skuteczność zwiększania zasięgu na rynku. Pełna księgowość to świetne rozwiązanie dla wielu firm, twierdzi wrocławskie biuro rachunkowe Meritum.

Księgowość pełna

Pełna księgowość –  to świetna opcja do kontrolowania i analizowania przedsiębiorstwa. Na pewnym poziomie wzrostu firmy konieczna i niezbędna do efektywnego kierowania działalnością. Trzeba zwrócić uwagę, że poziom zawiłości, wysokość kosztów prowadzenia zazwyczaj są problematyczne i pracochłonne dla mniejszych działalności, które z określonych przyczyn są zobligowane do posiadania i rozliczania się z tego typu księgowości. W pełnej księgowości trzeba rejestrować wszystkie wydarzenia, np. ilość pieniędzy, która wpłynęła na konto; uiszczenie opłat za zakupy; transfer pieniędzy bankowych; defekty / awarie towaru. Jeśli dochód danej działalności jest większy niż 1,2 miliona euro, firma zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość.

Podsumowanie – w skrócie

Uproszczona księgowość to nieskomplikowane sposoby wyliczania podatku, a pełna księgowość to czasochłonny, zawiły i złożony schemat wytwarzania notyfikacji finansowej o danej działalności. Uproszczona księgowość informuje nas, jak wysokie były nasze przychody według ustawodawców i jaką kwotę podatku zobowiązani jesteśmy uiścić, a księgowość pełna nie mówi nam, czy miał miejsce jakikolwiek przychód, ale w jakim miejscu dokładnie znajdują się nasze zasoby finansowe.

Rate this post