Wszystko o szkoleniu ISO 14001

Zanieczyszczanie środowiska

Norma ISO 14001 wyznaczająca standardy w projektowaniu systemów zarządzania środowiskowego jest w wymiarze tworzenia pozytywnego wizerunku firmy jedną z ważniejszych norm międzynarodowych. Konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych jest coraz częściej wypominana przez społeczeństwo firmom, które do tej pory nie uzyskały certyfikatu ISO 14001.

Aby jednak móc w pełni zrozumieć istotę i wagę normy nie wystarczy presja środowiskowa i wizja korzyści środowiskowych – firmy muszą wiedzieć dlaczego i jak wdrażać normę do swojego systemu zarządzania. Z tego też powodu obserwuje się dziś coraz większe zainteresowanie szkoleniami z zakresu ISO 14001. Czego dotyczą i dla kogo są organizowane?

Dla kogo organizowane są szkolenia z ISO 14001?

Szkolenia z zakresu standardu ISO 14001 kierowane są przede wszystkim do osób, które są odpowiedzialne za systemy zarządzania środowiskowego w firmie, a więc do wszelkiego rodzaju pełnomocników i specjalistów do spraw wspomnianych systemów. Co więcej, na szkoleniu skorzystać mogą także specjaliści do spraw ochrony środowiska, niezależni audytorzy wewnętrzni oraz wszyscy, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania opracowanymi w oparciu o standard ISO 14001.

Dlaczego uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zagadnień ISO 14001 jest dla wspomnianych osób takie istotne? Nowelizacja normy wydana w 2015 roku wprowadziła szereg zmian i ulepszeń odnośnie ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego w porównaniu z jej poprzednią wersją z roku 2004.

Oznacza to że firmy, które do tej pory certyfikowały swoje systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z normą z 2004 roku kończą w tym roku swój okres przejściowy, podczas którego konieczne było wprowadzenie zmian do systemów zarządzania i uzupełnienie ich o wymagania nowej normy. Certyfikaty przyznane zgodnie z normą z 2004 roku stracą niebawem swoje znaczenie a firmy, które będą chciały w dalszym ciągu utrzymać certyfikat muszą być w stanie potwierdzić zgodność swojego systemu z nowymi standardami. Warto w tym celu przejść szkolenie, które wyłuszczy wszystkie istotne różnice pomiędzy normą z 2015, a normą z 2004 roku oraz pokaże jak według nowych zasad wygląda zrównoważony system zarządzania środowiskowego.

Tematyka szkoleń z zakresu ISO 14001

Jedną z istotnych zmian wprowadzanych w najnowszych wersjach norm ISO 14001 jest nowa, ujednolicona terminologia oraz konstrukcja zapisu normy. Oznacza to, że również w przypadku ISO 14001:2015 firmy chcące certyfikować się do wskazanego standardu będą musiały przearanżować swój system zarządzania i przyswoić sobie nowe zagadnienia odnośnie zarządzania środowiskowego.  Podczas szkoleń z zakresu nowej normy ISO poruszane i wyjaśniane są więc wszystkie nowe terminy zawarte w normie. Prowadzące szkolenie firmy zajmują się także przedstawieniem nowej struktury HLS standardu, w której nastąpiły zmiany w numeracji  i treści punktów normy ISO.

Szkolenia ISO 14001:2015 przedstawiają nowe metody analizy ryzyka w systemie  zarządzania środowiskowego. Co więcej, podkreślają również istotę wprowadzania zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej, a więc podkreślają to, co większość norm ISO po nowelizacji po 2015 roku – rolę kierownictwa oraz otoczenia organizacji w zarządzaniu środowiskowym.

Jak podaje DNV GL – firma zajmująca się certyfikacją ISO – szkolenie z zakresu ISO 14001 pozwala uświadomić firmom jak istotnym narzędziem zrównoważonego rozwoju firmy jest efektywne wykorzystywanie projektowania środowiskowego oraz w jaki sposób wskaźniki efektywności środowiskowej wpływają na proces ciągłego doskonalenia działań firmy praktykowany przez systemy zarządzania na bazie normy ISO 14001.

Ostatecznie szkolenia sprzyjają pogłębianiu wiedzy osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania środowiskowego w firmach i sprawiają, że są one wdrażane z jeszcze większą skutecznością i efektywnością.

Rate this post