Wycena i kupno nieruchomości

Zakup nieruchomości jest kwestią, nad którą należy dobrze się zastanowić. Jeżeli ma zostać zakupiona pod kontem założenia działalności gospodarczej musi spełniać określone wymagania. Powinna być ulokowana w dogodnym punkcie by klienci nie mieli problemu z trafieniem pod właściwy adres. Odpowiednia wielkość lokalu też ma olbrzymie znaczenie. Jednym z najważniejszych czynników jest oczywiście cena. Poddanie nieruchomości wycenie pozwoli określić jej realną wartość. Nabywca będzie wiedział, jaką kwotę musi wyłożyć. By uzyskać rzetelną wycenę należy zasięgnąć porady rzeczoznawcy majątkowego.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Praca rzeczoznawcy majątkowego polega na ustalaniu ile warta jest dana nieruchomość. Praca w tym zawodzie regulowana jest dedykowanymi przepisami prawnymi. Rzeczoznawcą można zostać dopiero, gdy uzyska się specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Każdy, kto ich nie posiada i prowadzi wycenę nieruchomości podlega karze grzywny lub więzienia. Bez najmniejszego problemu można sprawdzić czy rzeczoznawca posiada uprawnienia, wystarczy zajrzeć do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Zamówić wycenę może każdy, kto ma chce poznać realną wartość nieruchomości. W pracy rzeczoznawcy funkcjonują standardy zawodowe, którymi musi się kierować. Ma również obowiązek wykupienia aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest do dokonania rzetelnej wyceny nieruchomości.

Nieruchomości i cele wyceny

Nieruchomości podlegające wycenie to nie tylko mieszkania czy lokale usługowo-handlowe. Należą do nich również:

 • Biura,
 • Lokale użytkowe,
 • Magazyny i hale produkcyjne,
 • Działki budowlane i rolne,
 • Grunty niezabudowane,
 • Budynki mieszkalne, gospodarcze i komercyjne.

Równie wiele jest celów, dla których prowadzona jest wycena nieruchomości. Podstawowym jest oczywiście ustalenie kwoty kupna-sprzedaży. Kolejne punkty na liście to:

 • Zabezpieczenia kredytu;
 • Opłaty skarbowe i podatki;
 • Ubezpieczenia majątkowe;
 • Sprawy sądowo komornicze(w tym wypadku sąd wymaga udziału rzeczoznawcy majątkowego);
 • Postępowania spadkowe;
 • Podziały majątków;
 • Ustalenia podatków od spadku i darowizn;
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytowej;
 • Ocena wartości inwestycyjnej nieruchomości

Widać, więc jak szeroki jest wachlarz usług rzeczoznawcy majątkowego.

wycena

Rzetelna praca i gwarancja bezpieczeństwa

Wycena nieruchomości musi być rzetelna i profesjonalnie wykonana. Dlatego też pracę rzeczoznawcy majątkowego regulują stosowne przepisy prawne. Dają one klientowi gwarancję bezpieczeństwa i eliminują możliwość powstania jakichkolwiek nieprawidłowości. Wycenie podlegają różne rodzaje nieruchomości, mogą to być mieszkania, lokale użytkowe i usługowe czy działki budowlane. Szacowanie wartości wykonuje się również dla różnych celów, ustalenia wysokości podatku od spadku, zabezpieczenia kredytu itp. Opisywane czynności może przeprowadzać jedynie rzeczoznawca majątkowy posiadający stosowne uprawnienia.

Rate this post