Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu

Linia produkcyjna

Certyfikowanie produkcji poprzez stosowanie uznanych na arenie międzynarodowej standardów zarządzania i specyfikacji technicznych to doskonały sposób na wyjście z produktem poza rynek lokalny i pozyskanie klientów ze znacznie szerszego spektrum.

Certyfikacja wyrobów oznacza spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa wykraczających poza standardowe wymagania prawne, gwarantując nadanie produktom wartości dodanej, unikalnej na tle konkurencji. Jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu stawiają przed producentami standardy certyfikacyjne i w jaki sposób dobrowolna certyfikacja produktów może wspomóc proces zabezpieczania żywności?

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności

Podstawowym narzędziem wspierającym producentów w drodze do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa produktów spożywczych są oczywiście przepisy i regulacje prawne obowiązujące zwykle na rynku krajowym, europejskim i ogólnoświatowym. Spełnianie tego typu regulacji jest oczywiście obowiązkiem, bez którego produkt nie może zostać dopuszczony do obrotu i trafiać do konsumentów.

Nie wszystkie aspekty bezpieczeństwa produktów są jednak przez prawo pokrywane, czego świadomi są nawet sami producenci. Chcąc wybić się ponad konkurencję i zapewnić swoim klientom produkt wart uwagi, starają się oni więc znacząco podnieść bezpieczeństwo swoich wyrobów.

Dobrowolna certyfikacja bezpieczeństwa żywności umożliwia korzystanie z różnego rodzaju oznaczeń i symboli informujących klientów o spełnianiu przez producenta ponadprzeciętnych standardów jakościowych i daje pewność, że dany towar został odpowiednio przebadany pod kątem ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.

Na czym polega dobrowolna certyfikacja produktów?

Dobrowolna certyfikacja produktów spożywczych pod kątem bezpieczeństwa może opierać się zarówno o międzynarodowe normy ISO (takie jak ISO 22000), jak i wewnętrzne normy TPS, czyli Specyfikację Techniczną Produktu. Drugi z dokumentów to publicznie dostępny zbiór opisujący najważniejsze cechy produktów, plan ich wyrywkowych kontroli oraz metodę stosowaną do weryfikacji bezpieczeństwa żywności.

Specyfikacja ta pozwala na prześledzenie procesu tworzenia danego produktu i zweryfikowanie, czy jest on faktycznie bezpieczny dla konsumentów i powinien znajdować się na sklepowych półkach.

Bez względu na normę, do której zdecydujemy się certyfikować, korzystanie z dobrowolnej certyfikacji bezpieczeństwa żywności oznacza poddanie się ocenie systemu zarządzania jakością i produkcją w danym zakładzie, biorącej pod uwagę wszelkie aspekty bezpieczeństwa i możliwe zagrożenia występujące na terenie zakładu. Firmy wdrażające wytyczne konkretnych standardów do swojej działalności muszą liczyć się z tym, że prawidłowa analiza zagrożeń i ich eliminacja oraz skupienie na ciągłym doskonaleniu są podstawą do zachowania ciągłości bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa produktu

W krajach rozwiniętych, gdzie potrzeby konsumentów są weryfikowane przez jakość i bezpieczeństwo produktów, a nie wyłącznie kwestie ilościowe, konieczność podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszego stosunku ceny do jakości jest podstawą działania większości firm.

Produkty spożywcze są dziś dostępne w ilościach pozwalających na dowolne wybieranie pomiędzy markami z niemalże tą samą ofertą. Tym, co wyróżnia producentów są właśnie wszelkiego rodzaju certyfikaty i znaki towarowe potwierdzające działanie wykraczające poza podstawowe, prawne zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja produktu spożywczego pozwala na wyszczególnienie jego wartości szczególnych, takich jak brak glutenu, laktozy, składników pochodzenia zwierzęcego czy modyfikacji genetycznej. Certyfikacja pozwala na wyróżnienie producenta na tle konkurencji i spełnienie wymagań prawnych bez większego problemu, jednocześnie gwarantując wewnętrzny spokój przed ewentualnymi kontrolami.

Jako że podstawy do certyfikacji znacząco przekraczają wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności, stosowanie ich na terenie zakładu produkcyjnego oznacza podtrzymywanie znacznie wyższej świadomości organizacyjnej i podążanie za filozofią opartą na bezpieczeństwie i jakości ponad masową produkcją.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *