Kiedy pojawią się dofinansowanie na fotowoltaikę w 2021?

fotowoltaika w domu

 Ogromny sukces programów takich, jak “Czyste Powietrze”, czy też “Mój Prąd” sprawił, że będą one miały swoją kontynuację również i w tym roku. Co więcej, uproszczeniu uległy niektóre zasady, związane z braniem udziału w projekcie “Czyste Powietrze”. Obecnie jednak, najważniejsze pytanie, jakie mogą zadawać sobie potencjalni beneficjenci, dotyczy przede wszystkim tego, kiedy otrzymają oni decyzję o dofinansowaniu oraz tego, na jaką ich wysokość można liczyć. W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

“Czyste Powietrze” – najważniejsze informacje

Od 2. lutego ruszył nabór wniosków dla banków, które chcą być patronami programu. Uruchomienie pierwszych środków kredytowych ma nastąpić mniej więcej w połowie roku. Włączenie banków w program powiększa liczbę placówek, w których beneficjenci uzyskają informację i pomoc w złożeniu wniosku. Połączenie kredytu z dotacją znacznie podnosi dostępność środków na inwestycje domowe, wspomagające zmniejszenie ilości smogu. W tym roku program będzie podzielony na dwie tury.

W pierwszej turze będą rozpatrywane wnioski od osób fizycznych, spełniających poniższe warunki:

 • osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego

lub lokali mieszkalnych, wydzielonych w takich budynkach, z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • ich roczne dochody nie przekraczają 100 tys. złotych, a przy  uzyskiwaniu dochodów z różnych źródeł, podlegają one zsumowaniu.

Kwoty dofinansowania podzielone są w tej turze na trzy grupy:

 • w przypadku demontażu źródła ciepła na paliwo stałe i zakupu pompy ciepła gruntowej lub typu powietrze-woda, kwota maksymalna dotacji to 25 000 zł, w przypadku połączenia z instalacją fotowoltaiczną – 30 000 zł,
 • demontaż starego źródła ciepła i montaż innego niż pompa ciepła – 20 000 zł, z instalacją fotowoltaiczną 25 000 zł,
 • bez wymiany źródła ciepła, przy inwestycjach takich jak zakup i montaż wentylacji mechanicznej, audyt energetyczny, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy też zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych – 10 000 zł.

W drugiej turze (termin będzie ogłoszony później) docelową grupą beneficjentów będą osoby fizyczne uprawnione do podniesionej kwoty dofinansowania. Muszą one spełniać poniższe warunki:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub lokalu znajdującego się w takim budynku, z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • ich dochód miesięczny nie przekracza 1400 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł/osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwoty dofinansowania przedstawiają się tutaj następująco:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła wraz z zakupem nowego, spełniającego założone w projekcie normy – 32 000 zł, z instalacją fotowoltaiczną – 37 000 zł,
 • bez wymiany źródła ciepła na nowe, z inwestycjami takimi, jak zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – 15 000 zł.

Dobrą wiadomością jest skrócenie czasu oczekiwania na decyzję z 90 dni na 30 dni roboczych.

panele fotowoltaiczne na domu

Pomoc w dofinansowaniu do fotowoltaiki możesz uzyskać od Kratki Energy!

Program ”Mój Prąd” – co warto o nim wiedzieć?

Między innymi to, że został połączony z opisanym powyżej programem “Czyste Powietrze”. Dzięki temu, jeśli masz w planach założenie instalacji fotowoltaicznej, możesz skorzystać z obu programów przy złożeniu jednego, znacznie uproszczonego wniosku.

Beneficjentami programu mogą zostać osoby prywatne, pragnące założyć instalację fotowoltaiczną na użytek własny. Nie ma jeszcze dokładnych informacji na temat tego, jakie będą obowiązywały kwoty dofinansowania i kiedy rozpocznie się nabór wniosków, wiadomo już jednak, że rozszerzeniu ulegnie lista inwestycji, na które będzie można wnioskować o dofinansowanie. Dotychczas kwota dotacji wynosiła 5 000 zł. Przyszła kwota może być już inna.

Na co kierowane są dofinansowania z programu „Mój Prąd”?

 • Budowę domowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • instalację pomp ciepła,
 • budowę własnego magazynu energii.

Nie jest przy tym wykluczone, że programem zostaną objęte również inne proekologiczne aspekty.

Decydując się dziś na instalację fotowoltaiczną, możesz liczyć na korzyści w formie atrakcyjnych dotacji, a nawet zniżek, jeśli zdecydujesz się podjąć współpracę z najlepszymi na rynku. Zgłaszając się do firmy Kratki Energy, gdzie możesz liczyć na atrakcyjny pakiet EnergyHEAT, oferujący m.in. 30 rat 0%!

Rate this post