W czym pomoże UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to jednostka stworzona aby chronić interesy konsumentów w szerokim tego słowa znaczeniu oraz dbać o zachowanie zgodnych z prawem praktyk stosowanych na rynku. Często nieprawidłowe jest interpretowanie kompetencji tego organu i przypisywanie mu możliwości załatwiania pojedynczych interesów konsumentów. Nieuokik jest to prawda ponieważ UOKiK działa na większą skalę tj. zajmuje się sprawami na większą skalę, mogącymi godzić w interesy konsumentów jako ogółu. Przykładem może być tu np. proponowanie przez operatora sieci komórkowej umowy zawierającej niezgodne z prawem krzywdzące dla konsumenta zapisy, której skutki są lub mogą być odczuwane przez całą grupę kliencką.

UOKiK pomaga także rozstrzygać spory wynikające z działań na rynku przedsiębiorstw chroniąc przy tym zasady konkurencji. Urząd ten dba więc o to by siła monopolistów nie była wykorzystywana do nieuczciwego zwalczania mniejszych podmiotów istniejących na rynków. Sam urząd posiada wiele narzędzi mogących skłonić do odstąpienia niektórych praktyk prowadzonych przez przedsiębiorców. Czasami o UOKiKu słyszymy w kontekście kar i w tym przypadku słuch nas nie myli – urząd ten może bowiem nakładać kary na różne podmioty za uchybienia bądź łamanie prawa konsumenckiego. Wielomilionowe kary mają służyć jako straszak na przedsiębiorców ponieważ niektóre praktyki doprowadzają do jawnego poszkodowania konsumentów czy innych podmiotów gospodarczych. Ostra reakcja UOKiKu jest więc uzasadniona i stoi w interesie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

Rate this post