3 najczęstsze choroby, które powoduje nadużywanie alkoholu

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która wywiera widoczny negatywny wpływ na ludzki organizm. Osoby nadużywające alkoholu są narażone na różnorodne schorzenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Jak alkohol wpływa na organizm człowieka?

Alkohol spożywany w dużych ilościach powoduje zaburzenia różnorodnych organów i układów w ludzkim organizmie. Substancja ta zakłóca funkcje ośrodków kory mózgowej oraz ich współpracę z ośrodkami w strukturach podkorowych, co powoduje u człowieka dojście do głosu prymitywnych instynktów. Alkohol oddziałuje również na mięsień sercowy i napięcie ścian naczyń krwionośnych, prowadząc do zmian zwyrodnieniowych, obrzęków oraz sinicy. Jest odpowiedzialny za stany nieżytowe i zakażenia bakteryjne układu pokarmowego, a także zaburzenia metabolizmu substancji odżywczych prowadzące do niedoborów białkowych, mineralnych i witaminowych. Alkohol sprzyja ponadto powstawaniu nadżerek przełyku i śluzówki jamy ustnej. Nadmierne spożywanie tej substancji prowadzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby oraz trzustki.

3 najczęstsze choroby alkoholików

Alkohol niszczy zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne osób pijących, prowadząc do rozwoju różnorodnych schorzeń. Do trzech najczęstszych chorób diagnozowanych wśród alkoholików należą marskość wątroby, nadciśnienie tętnicze oraz depresja.

Marskość wątroby

Marskość to choroba, w której przebiegu dochodzi do martwicy hepatocytów, zwłóknienia oraz zaburzenia czynności wątroby.

  • Objawy marskości wątroby

W pierwszych stadiach marskość wątroby przebiega bezobjawowo. Wraz z rozwojem choroby zaczynają występować takie objawy, jak białe przebarwienia na paznokciach, łatwe powstawanie siniaków, wzmożona pigmentacja skóry, zmiany naczyniowe, a także powiększenie obwodu brzucha przy równoczesnym zaniku mięśni kończyn górnych i dolnych. Marskości wątroby towarzyszą także biegunki, wzdęcia, nudności oraz wodobrzusze.

  • Skutki marskości wątroby

Marskość wątroby może skutkować krwawieniem z przewodu pokarmowego, najczęściej z żylaków przełyku i żył żołądkowych, samoistnym bakteryjnym zapaleniem otrzewnej oraz encefalopatią wątrobową, czyli zespołem zaburzeń czynności układu nerwowego, który objawia się zaburzeniami nastroju, zachowania, świadomości i osobowości, a także czynności intelektualnych i aktywności nerwowo-mięśniowej.

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze, rozumiane jako wykraczające poza normę podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, jest chorobą, która występuje w dwóch okresach – nadciśnienia chwiejnego oraz nadciśnienia utrwalonego. W okresie nadciśnienia chwiejnego stopień podwyższenia ciśnienia ulega wahaniom, z kolei w okresie nadciśnienia utrwalonego rozkurczowe i skurczowe ciśnienie krwi jest stale podwyższone.

  • Objawy nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze to schorzenie, które przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Objawami, jakie mogą się pojawić w jego rozwoju, są bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu oraz uczucie chronicznego zmęczenia.

  • Skutki nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze może mieć poważne skutki zdrowotne. Schorzenie to prowadzi do miażdżycy, retinopatii nadciśnieniowej, rozwarstwienia aorty, niewydolności nerek i serca, przerostu mięśnia lewej komory serca, zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu. Nieleczone nadciśnienie tętnicze stanowi poważne zagrożenie dla życia człowieka.

Depresja

Depresja jest zaburzeniem afektywnym zaliczanym do chorób społecznych, określanych również mianem cywilizacyjnych.

  • Objawy depresji

Depresji towarzyszą zarówno objawy psychiczne, jak i fizyczne. Wśród objawów psychicznych należy wymienić przede wszystkim pogorszenie nastroju, obniżenie poziomu energii, uczucie zobojętnienia, utratę dotychczasowych zainteresowań i zdolności odczuwania przyjemności, izolację od otoczenia oraz wycofanie z wszelkich aktywności. Do objawów fizycznych zaliczają się z kolei zaburzenia koncentracji i snu, utrata apetytu, zaburzenia trawienia, bóle karku, a także spadek libido.

  • Skutki depresji

Depresja może skutkować rozwinięciem się zaburzeń lękowych, przy których występuje poczucie napięcia, zagrożenia i nieustannego niepokoju. Schorzeniu towarzyszą również spadek samooceny, brak motywacji i zniechęcenie do życia, które może prowadzić do myśli, a czasami także i czynów samobójczych. Depresja ma bez wątpienia ogromny wpływ na jakość egzystencji człowieka i może stanowić poważne zagrożenie dla jego życia.

depresja

Ośrodek odwykowy we Wrocławiu

By nie dopuścić do rozwinięcia się chorób wywołanych alkoholizmem, warto jak najszybciej poddać się leczeniu uzależnienia w profesjonalnym ośrodku terapeutycznym. Osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym zachęcane są do zgłoszenia się do Ośrodka Odwykowego we Wrocławiu który oferuje pomoc wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Leczenie alkoholizmu w placówce opiera się o sprawdzone autorskie metody. Pacjenci ośrodka FreeDom uczestniczą zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej, w trakcie których otrzymują wsparcie psychologiczne i emocjonalne w walce z nałogiem alkoholowym.

Rate this post