Jakie reklamy są zabronione?

Reklama to doskonały sposób na przyciągnięcie klientów do swojego interesu jednak obecnie prawo bardzo mocno kontroluje rynek marketingu. Oznacza to, że nie każda reklama może być eksponowana a wszystkich przedsiębiorców dotyczą równe zasady jeśli chodzi o pozyskiwanie klienta. Dzięki temu nie dochodzi do niespotykanych sytuacji jakie mogą mieć konsekwencje prawne. Jednak pomimo ogólnodostępnej wiedzy konsumenci wciąż nie wiedzą czy dana reklama jest do końca zgodna z obowiązującym prawem. To dla nich przygotowaliśmy krótki poradnik.

Jakie reklamy są zakazane?

  1. Promujące wyroby tytoniowe. Jeszcze kilka lat temu dopuszczalne było reklamowanie papierosów. Dzisiaj jest to zakazane pod karą wysokiej grzywny.
  2. Nakłaniająca do kupna napojów alkoholowych. Wyjątek stanowi tu piwo, które może być reklamowane pod kilkoma warunkami. Jednak generalnie alkoholi nie można reklamować.
  3. Wprowadzające klienta w błąd. Czyli generalnie reklama nie może kłamać. Wszystkie informacje w niej podane muszą być poprawne a niedotrzymanie tego przepisu skutkuje nałożeniem kary.
  4. Oczerniające konkurencję. Takie reklamy robiące czarny pijar to przysłowiowy „cios poniżej pasa”, który jest z całą stanowczością tępiony przez władze.
  5. Wykorzystujące wizerunek osób bez ich zgody. Zatem w reklamie nie możemy przekazać w treści że osoba X kupuję produkt Y i jest z niego zadowolona. Wszystko to musi być poparte odpowiednimi umowami.

To nie wszystkie rodzaje reklam jakie są zakazane jednak powyżej wyszczególniliśmy te najważniejsze. Należy mieć się na baczności ponieważ czasem łatwo jest przekroczyć tą cienką granicę prawa. A przecież nikt nie chciałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez jakąś reklamę…

Artykuł został stworzony przy udziale ekspertów z firmy Super Reklama Kielce – partnera naszego serwisu.

superreklamy

Rate this post