Jakie są prawa konsumenta?

„Konsumenci to my wszyscy” – słowa te pochodzą z ust Kennedy’ego, który w  1962 roku sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta. Mowa tutaj o prawie do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Niestety my konsumenci, jesteśmy tą słabszą stroną na rynku i przegrywamy w starciu z przedsiębiorcami. Dlatego właśnie, ustawodawca przewiduje różne metody ochrony naszych praw, aby ograniczyć nasze szkody. W Polsce wyróżnia się następujące prawa.

  1. Mamy możliwość zakupu artykułów według własnego uznania i w wybranym przez siebie miejscu.
  2. Mamy prawo do zwrotu niesprawnych artykułów.
  3. Chronią nas wysokie normy bezpieczeństwa dla żywności i innych towarów konsumpcyjnych.
  4. Mamy prawo wiedzieć, co spożywamy.
  5. Należy nam zapewnić uczciwe warunki umów.
  6. Mamy prawo do zmiany zdania.
  7. Należy nam ułatwiać porównanie cen.
  8. Nie możemy być wprowadzani w błąd.
  9. Należy nam zapewnić ochronę podczas urlopu.
  10. Należy nam zapewnić pomoc w skutecznym rozstrzyganiu sporów transgranicznych.

kennedy prawa konsumenta

Art. 76. polskiej Konstytucji wskazuje że: „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.” Szczegółowy zbiór praw konsumenta można odszukać w poszczególnych ustawach. Po wstąpieniu Polski do UE jesteśmy dodatkowo chronieni prawem Europejskim. Tak więc obecnie posiadamy szeroki wachlarz możliwości, w przypadku próby oszustwa ze strony przedsiębiorstwa. Świadomość konsumencka w Polsce jest niestety nadal bardzo niska. Osoby poszkodowane rzadko decydują się na walkę o swoje racje i biernie poddają się oszustwom.

Rate this post