Porównanie ofert – telefonia stacjonarna

Tradycyjna, analogowa telefonia stacjonarna wiąże się na ogół z wysokimi kosztami połączeń. Potencjalnych użytkowników zniechęca także jej niewielka elastyczność i mała liczba funkcji zarządzania połączeniami. Firmy potrzebują jednak telefonii stacjonarnej, zwłaszcza te budujące infolinie, albo działy sprzedaży telefonicznej. Ich wymagania może spełnić jednak tylko nowoczesna telefonia stacjonarna VoIP.

Porównując propozycje operatorów udostępniających swoje usługi w ramach tradycyjnej telefonii stacjonarnej z nowoczesnymi systemami VoIP Call-eX  i Call-eX Cloud, marki Datera można odnieść wrażenie, że obie oferty dzieli przepaść.

Telefonia analogowa a telefonia VoIP

Tradycyjna, analogowa telefonia stacjonarna to wysokie koszty połączeń, zwłaszcza tych zagranicznych, duże koszty rozwoju infrastruktury i mocno ograniczona funkcjonalność. Nowoczesna telefonia stacjonarna, to telefonia VoIP. Stała się ona dla wielu użytkowników doskonałą alternatywą.

Telefonia VoIP – porównanie ofert

Każdy, kto zdecyduje się na wybór telefonii stacjonarnej VoIP powinien najpierw dokładnie zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku; propozycjami, które mogą wzbudzić zainteresowanie dużej części odbiorców, są centrale telefoniczne Call-eX i telefonia VoIP SIP Trunk BIZ.

Wybór centrali telefonicznej VoIP to pierwszy punkt, gdyż zaawansowane funkcje VoIP to największa zaleta tej telefonii (tzn. możliwość ustawiania interaktywnych menu, przekierowań, powiadomień, automatycznych kampanii, współpraca z systemem CRM), a są one dostępne dzięki zastosowani centrali telefonicznej IP-PBX. Centrala może zostać zainstalowana na dowolnym serwerze należącym do firmy, ewentualnie może być dostępna jako usługa chmurowa.

Wybór platformy połączeń głosowych (usługi SIP Trunk) to kolejny punkt. Firma musi sobie odpowiedzieć na pytania: czy planuje kampanie telemarketingowe (oznaczające dziesiątki tysięcy wydzwonionych minut), czy jej pracownicy w większości rozmowy odbierają czy wybierają, w jaki sposób i z jaką intensywnością wykorzystują telefonię komórkową. Oferty telefonii VoIP są bardzo elastyczne i ich kształt może uwzględniać wszystkie te czynniki.

Informacje o SIP Trunk znajdzie się wchodząc na https://www.datera.pl/sip-trunk-biz/

Rate this post