Specjalista BHP – co musisz wiedzieć

bhp

Dbanie o zasady BHP w przedsiębiorstwach jest kluczem do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza jeśli w skład personelu wchodzi naprawdę dużo pracowników, dlatego wiele firm wydziela specjalny dział dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, w którego skład wchodzą specjaliści ds. BHP.

Kim jest specjalista BHP?

Jest to osoba odpowiedzialna za ogólną ochronę pracy i doradztwo w tych kwestiach. Specjaliści służą najczęściej pomocą pracodawcom, pilnując czy na konkretnych stanowiskach wszyscy pracownicy bezpiecznie i należycie wykonują swoje obowiązki, ale profesja ta służy również pracownikom. Każdy z nich ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i to właśnie do specjalisty BHP mogą się oni zwrócić, jeśli pracodawca się spełnia konkretnych wymogów w tym temacie.

Jakie są obowiązki specjalisty BHP?

Mówi się, że jednym z najczęstszych obowiązków specjalisty jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, jednak to tylko ułamek jego obowiązków. Wśród nich można wymienić również:

  • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP
  • Dokonywanie ocen ryzyka i prowadzenie dokumentacji w tym aspekcie
  • Doradzanie w zakresie bezpieczeństwa i czystości (pracownikom oraz pracodawcom)
  • Tworzenie planów modernizacji miejsca pracy zwiększających bezpieczeństwo
  • To jednak nie wszystko, gdyż specjalista BHP wykonuje także obowiązki zależne od specyfiki danego zakładu pracy.

Zadania specjalisty w przedsiębiorstwach

Najczęstszym miejscem zatrudnienia specjalisty ds. BHP we Wrocławiu są hale produkcyjne i firmy przemysłowe. Są to te odnogi przedsiębiorstw, w których bezpieczeństwo i higiena są niezwykle ważne, a w których zasady BHP są mało respektowane. W takich miejscach, oprócz powyższych obowiązków, specjalista musi dodatkowo sporządzać szczegółową dokumentację w razie wypadków zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP; a także tworzyć instrukcje stanowiskowe indywidualne dla każdej podgrupy personelu.

Wykształcenie specjalisty BHP

Widać więc, że obowiązki specjalisty BHP są naprawdę różne. Musi on posiadać wiedzę z wielu różnych dziedzin, skutecznie analizować otoczenie i umiejętnie przekazywać ogólne zasady bezpieczeństwa. Aby zostać specjalistą, najlepiej posiadać wykształcenie wyższe z zakresu BHP oraz co najmniej kilkumiesięczny staż, jednak tyczy się to głównie objęcia tego stanowiska w większych firmach.

Jeśli planujemy działać na mniejszą skalę, wystarczy odpowiedni kurs lub studia podyplomowe z dziedziny bezpieczeństwa, jednak trzeba liczyć się z tym, że wówczas możliwości rozwoju  będą dużo mniejsze, niż są w przypadku wykwalifikowanego i doświadczonego specjalisty BHP.

Czy każda firma musi zatrudniać specjalistę?

Nie. Taki wymóg mają tylko firmy, w których liczba pracowników przekracza 100 osób, a ryzyko uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania konkretnych obowiązków jest naprawdę spore. Dotyczy to głównie dużych firm, w których wg rozporządzenia przedsiębiorcy muszą utworzyć specjalną służbę BHP lub sami odpowiednio wykształcić się w tym temacie.

Outsourcing BHP

W mniejszych zakładach dużo lepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie specjalisty BHP na zasadach outsourcingu. Oznacza to, że w firmie nie ma konkretnego stanowiska zajmującego się sprawami BHP. Jako specjalista pracuje osoba mająca na co dzień zupełnie inne obowiązki, jednak która posiada odpowiednie wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny. Może ona systematycznie kontrolować stan rzeczy i w razie wstąpienia ryzyka odpowiednio interweniować.

Podobnie ma się rzecz ze specjalistą zewnętrznym, który jest zatrudniony w danej firmie, ale swoje obowiązki wykonuje na konkretne polecenie pracodawcy, nie zaś cały czas.

bhp

Ile zarabia specjalista BHP?

Wynagrodzenie specjalisty BHP wiąże się ściśle z ilością jego obowiązków, poziomem wykształcenia, ilością doświadczenia oraz typem zatrudnienia, dlatego ciężko jest podać konkretną wartość zarobkową. Aczkolwiek ogólnie szacuje się, że zarobki specjalisty mogą wynosić średnio od 4,5 do 5,5 tys. zł. Wiadomo – im większe doświadczenie, wykształcenie i firma tym zarobki są większe.

Podsumowanie

Specjalista ds. BHP pełni bardzo dużą rolę zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest to bardzo wszechstronny i wymagający ciągłego rozwoju zawód, ale dzięki niemu bezpieczeństwo i higiena pracy mogą być na naprawdę wysokim poziomie, zwiększając przy tym jakość pracy i ogólne jej warunki.

Rate this post