Montaż systemu fotowoltaicznego – na jaki koszt się przygotować?

montaż sstemu fotowoltaicznego

Pozyskiwanie energii słonecznej przy pomocy paneli fotowoltaicznych umożliwia znaczące obniżenie opłat za prąd, w określonych przypadkach prowadząc nawet do całkowitej rezygnacji z zakupu energii elektrycznej.

Montaż systemu fotowoltaicznego to opłacalna inwestycja, która jest w stanie zwrócić się w krótkim czasie. Jakie są jej początkowe koszty?

Ile kosztuje zamontowanie systemu fotowoltaicznego? 

Koszt montażu systemu fotowoltaicznego stanowi kwestię indywidualną. Na cenę składa się wiele czynników, które dyktowane są potrzebami, wymaganiami i możliwościami konkretnego klienta. W celu ustalenia kosztów, jakie klient musi ponieść, chcąc zainwestować w instalację fotowoltaiczną, konieczne jest zwrócenie się do firmy zajmującej się jej montażem. Specjaliści w dziedzinie fotowoltaiki pomogą wybrać odpowiedni typ systemu i przygotują wycenę.

Audyt fotowoltaiczny, czyli ustalenie ceny montażu systemu

roces poprzedzający montaż systemu fotowoltaicznego, dzięki któremu można ocenić koszty inwestycji, jej opłacalność oraz to, czy panujące warunki pozwalają na produkowanie energii słonecznej, nazywany jest audytem fotowoltaicznym. Audyt ten jest kluczowym etapem na drodze do podjęcia decyzji o montażu fotowoltaiki. Poprzedzony jest zawsze wywiadem z klientem, w trakcie którego firma zajmująca się systemami fotowoltaicznymi jest w stanie zgromadzić niezbędne informacje na temat wymagań inwestora oraz jego zapotrzebowania na prąd. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie kosztów montażu systemu fotowoltaicznego. W dalszym etapie audyt przebiega w kilku krokach.

  • Wybór lokalizacji 

Pierwszym krokiem jest wybór miejsca, w którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Panele mogą być umieszczone na płaszczyźnie gruntu bądź na dachu lub elewacji budynku.

  • System montażowy

Po wyborze lokalizacji konieczne jest ustalenie, w jaki sposób panele mają zostać zamontowane na wybranej powierzchni. Decyzja o zastosowaniu konkretnego systemu powinna zostać podyktowana specyfiką miejsca montażu i będzie się różnić w zależności od tego, czy panele znajdują się na gruncie czy na dachu lub elewacji.

  • Ustawienie paneli fotowoltaicznych względem słońca 

W trakcie audytu zapada decyzja o odpowiednim ułożeniu paneli w sposób zapewniający jak najlepszy dostęp do promieni słonecznych. Panele fotowoltaiczne powinny być skierowane na południe pod precyzyjnie obliczonym kątem nachylenia umożliwiającym osiągnięcie maksymalnej wydajności. Konieczne jest również uwzględnienie występowania ewentualnego zacienienia w miejscu montażu paneli słonecznych.

  • Dobór właściwej mocy systemu fotowoltaicznego 

Przy pomocy danych uzyskanych na etapie wywiadu z klientem dotyczących zapotrzebowania na prąd, w trakcie audytu fotowoltaicznego zostaje obliczona właściwa moc instalacji. Moc powinna być dobrana w taki sposób, by pozwalała na realizację bieżącego zapotrzebowania na prąd, uwzględniając również sytuacje, w których zapotrzebowanie to będzie większe.

Konieczne jest oszacowanie wydajności pojedynczego panelu oraz zdecydowanie, z ilu paneli będzie składać się cała instalacja.

montaż fotowoltaiki

Od czego zależą koszty montażu paneli fotowoltaicznych?

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania użytkownika na energię w skali roku oraz od rozmiaru instalacji i jej rodzaju. Można wyróżnić trzy typy instalacji fotowoltaicznych:

instalacja autonomiczna – system off-grid

W tym typie instalacji wygenerowana energia jest zużywana na bieżąco, a jej nadmiar przechowywany jest w specjalnie do tego przeznaczonych akumulatorach.

instalacja powiązana z siecią elektroenergetyczną – system on-grid

Instalacja ta zakłada bieżącą konsumpcję energii i przesyłanie jej nadmiaru do sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży lub dalszego magazynowania.

instalacja hybrydowa

Ten typ instalacji łączy w sobie cechy systemu off-grid i systemu on-grid.

Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej 

Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej przeprowadzane są przez firmę INNEX zatrudniającą wykwalifikowanych montażystów specjalizujących się w tego typu systemach. Oferują oni najwyższy poziom jakości na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu montażystów i techników klient może mieć pewność, że panele fotowoltaiczne zostaną zaprojektowane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi standardami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Sprawne wykonanie projektu oraz konsultacje i serwisowanie fotowoltaiki poświadczone są Certyfikatem Instalatora Systemów Fotowoltaicznych.

Fotowoltaika w Legnicy 

Firma INNEX z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa, montażu i serwisowania systemów fotowoltaicznych oferuje swoje usługi w Legnicy, gwarantując indywidualne podejście do klienta i uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania. Dzięki działalności profesjonalistów INNEX fotowoltaika w Legnicy jest wprost na wyciągnięcie ręki.

Rate this post