Studia za granicą czy w Polsce?

Studia za granicą

Polska młodzież coraz częściej decyduje się na studia, zamiast od razu po szkole zaczynać pracę. Obecnie studiuje ponad półtora miliona młodych ludzi i choć dane statystyczne wskazują, że ta liczba sukcesywnie maleje, nadal jest to bardzo dużo w porównaniu ze stanem sprzed dwudziestu pięciu lat, kiedy studiowało niecałe 10% osób między 19 a 24 rokiem życia. Na początku tej dekady w tej grupie studiowało aż 40% osób, ale prognozy wskazują, że liczba ta zmniejszy się w ciągu najbliższych kilku lat dość drastycznie. Dzieje się tak między innymi ze względu na niż demograficzny, który najmocniej odczują uczelnie prywatne oraz publiczne oferujące płatne studia niestacjonarne. W szczytowym okresie studia zaoczne wybierała połowa studiujących, czyli milion osób. Z malejącą liczbą studentów, maleją także budżety uczelni wyższych, dlatego zamykane będą kierunki, oddziały, katedry, a nawet całe szkoły.

uk

Anglia to najpopularniejszy kierunek polskich studentów

Tymczasem o 20% wzrasta liczba młodych Polaków, którzy decydują się na studia za granicą. W przypadku Wielkiej Brytanii liczba polskich studentów wzrosła dwukrotnie – studia w Anglii czy Irlandii wybrało już ponad 48 tysięcy studentów z Polski. Jednym z popularniejszych krajów wybieranych jako miejsce studiowania, jest również Dania. Uczelnie duńskie oferują kierunki prowadzone w języku angielskim – a warto wiedzieć, że duński system szkół wyższych należy do jednego z najlepszych na świecie. Podczas gdy studia na większości uczelni angielskich są płatne, w Danii za studiowanie nie zapłaci się ani złotówki – a raczej korony. Więcej, jeśli student podejmie pracę zarobkową, pracując co najmniej 10 godzin w tygodniu, może liczyć na dodatkowe stypendium socjalne, które pomoże pokryć koszty utrzymania. Załatwienie formalności związanych ze studiowaniem za granicą można przy obecnych środkach komunikacji w całości wykonać zdalnie, przez internet, tak że można stawić się na miejscu dopiero przed samym rozpoczęciem zajęć.

Rate this post