System zarządzania produkcją MES i jego korzyści

optymalizacja procesów produkcyjnych

Systemy zarządzania produkcją są coraz popularniejszą dziedziną na rynku produkcyjnym wśród przedsiębiorców, którzy pragną zwiększyć wydajność swoich firm. Jednym z systemów usprawniających pracę hal produkcyjnych jest system MES, który kontroluje oraz gromadzi informacje o przebiegu produkcji.

System MES – podstawowe informacje

MES czyli inaczej Manufacturing Execution System (System Realizacji Produkcji) to technologie informatyczne, które połączone są z automatyką produkcji i służą do monitorowania procesów produkcyjnych w firmie oraz pozyskiwania informacji o komplikacjach. Dane, które zbierane są przez system MES przekazywane są użytkownikowi w czasie rzeczywistym tak, aby mógł on zareagować na negatywne zjawiska w czasie rzeczywistym. Narzędzia wykorzystywane przez system MES informują przede wszystkim o:

  • Procesach produkcyjnych,
  • Stanie oraz wydajności poszczególnych maszyn oraz całego zakładu (wskaźnik OEE),
  • Wykrywają przestoje w pracy produkcji,
  • Pozwala zaplanować kolejność wykonywania zleceń produkcyjnych,
  • Kontroluje jakość wykonywanych prac oraz produktów,

System zarządzania produkcją MES jest narzędziem, które wspiera przede wszystkim osoby decyzyjne na etapie planowania produkcji oraz ich prawidłowej realizacji. Dzięki narzędziom wykorzystywanym przez system zarządzania produkcją można znacznie poprawić efektywność oraz wydajność zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie produkcją – z czego składa się system MES?

Elementy składowe, które włączone są do narzędzi systemu MES to między innymi: serwer + baza danych, elementy automatyki produkcyjnej, urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie użytkownika, które pozwala na łatwą komunikację oraz odczyt zebranych danych.

Zadaniem, którym zajmuje się system zarządzania produkcją to przede wszystkim zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych. System ten dostarcza informacji w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje potencjał mocy produkcyjnych oraz swoich obecnych zasobów. Pozwala on zaplanować działania w firmie tak aby zwiększyć efektywność produkcji, zmniejszyć koszty oraz skrócić czas cyklu produkcji. Do pozostałych funkcji zalicza się eliminację błędów oraz ogólną poprawę jakości produkcji w firmie. Warto wspomnieć także, że oprogramowanie MES pozwala polepszyć komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale także człowiek-człowiek.

zwiększanie wydajności produkcji

Zalety płynące z wdrożenia oprogramowania MES w przedsiębiorstwie

Na pierwszy rzut oka po zapoznaniu się z funkcją systemu zarządzania produkcją wydaje się oczywiste, że główną zaletą jest przyśpieszenie procesów produkcyjnych w firmie. Jednak zalet płynących z wdrożenia takiego rozwiązania w firmie jest znacznie więcej.

System MES pozwala także odpowiednio wcześnie zaplanować przyszłe procesy produkcyjne oraz ułatwia już wspomniane planowanie poprzez przekazywanie informacji o zagrożeniach i sytuacjach zwanych „wąskim gardłem”. W określonych przypadkach istnieje możliwość w ciągu kilku sekund przeprogramować planowaną produkcję tak, aby uniknąć sytuacji spowolnienia zakładu. Dzięki temu awarie oraz sytuacje stresowe przestają być w przedsiębiorstwie problemem.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala także łatwiej organizować czas pracy pracowników, rozliczyć ich oraz określić zużycie surowców w zakładzie produkcyjnym. System, który zbiera informacje zapewnia także stały dostęp do informacji odnośnie przymusu konserwacji parku maszynowego oraz wykonywania napraw serwisowych odpowiednio wcześniej.

Kolejną zaletą wdrożenia systemu MES jest zmniejszenie kosztów produkcji oraz utrzymania parku maszynowego ze względu na szybkie dostarczanie i możliwość zareagowania w sytuacjach kryzysowych. Ogólnie rzecz biorąc oprogramowanie pozwala na optymalizację i zwiększenie wydajności zakładu produkcyjnego oraz ograniczenie kosztów.

W wyniku tego docelowy produkt, który dostarczany jest na rynek również będzie tańszy oraz przyniesie większe zyski dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Warto także wspomnieć, że dzięki wdrożeniu systemu MES skraca się także ogólny czas dostaw pomiędzy firmami. Należy jednak pamiętać aby wybierać tylko i wyłącznie sprawdzone rozwiązania i oprogramowanie, które będzie instalowane przez profesjonalistów.

Rate this post