Czy można wystawić fakturę w euro?

faktury

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wchodzą we współprace biznesowe z przedsiębiorcami zagranicznymi. Działania takie mają przynieść obu stronom wymierne korzyści. Po zakończonym przedsięwzięciu pojawia się jednak pytanie: w jakiej walucie powinno się rozliczyć? Jako że transakcja miała miejsce na arenie międzynarodowej, dopuszczalne jest wystawienie faktury w walucie innej niż złoty. Dla niektórych prowadzących działalność gospodarczą może się to jednak wydawać zadaniem niełatwym. W jaki sposób wystawić taką fakturę i jakim kursem się przy tym kierować?

Czy polski przedsiębiorca może wystawić fakturę w obcej walucie?

Polskie prawo podatkowe w żaden sposób nie blokuje czy zabrania polskim przedsiębiorcom wystawiania faktur w obcej walucie, czyli np. w euro. Co więcej, dotyczy to nie tylko faktur wystawianych dla kontrahentów zagranicznych, ale i krajowych.

Zgodnie z art.106e ustawy o VAT faktura taka powinna zawierać elementy takie jak: dane osobowe zarówno podatnika, jak i nabywcy towarów czy usług, datę wystawienia faktury, numer identyfikacyjny podatnika i nabywcy, nazwę zakupionych dóbr, ich ilość oraz cenę jednostkową, kwoty obniżek, rabatów i upustów, stawkę podatku, a także kwotę podatku od wszystkich sprzedaży netto objętych konkretną stawką podatkową, jak i sumę sprzedaży zwolnionej od owego podatku.

Jak najłatwiej wystawić fakturę w obcej walucie?

Wystawienie faktury w obcej walucie może wydawać się zadaniem bardziej skomplikowanym i podatnym na błędy niż standardowa faktura. Nic bardziej mylnego! W dzisiejszych czasach mamy na rynku dostęp do sprawdzonych programów do błyskawicznego wystawiania faktur elektronicznych.

Dobre oprogramowanie do faktur online znacznie ułatwi to zadanie. Wystarczy na samym początku wybrać odpowiedni wzór do wystawiania faktur walutowych oraz walutę, w której ma ona być, a program skonfiguruje odpowiednie pola, które następnie trzeba uzupełnić koniecznymi danymi. Takie oprogramowanie pozwala także na wybór miejsca, a którego ma pobrać aktualny kurs przeliczenia wybranych walut. W programie można określić stawkę podatku oraz bank, z którego chce się zaciągnąć aktualny kurs danej waluty.

Korzystanie z oprogramowania do faktur online niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Ma on bardzo prosty i szybki dostęp do swojej księgowości w każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Programy takie gwarantują również bezpieczeństwo danych, dlatego można z nich korzystać bez obaw o wyciek danych wrażliwych firmy lub jej kontrahentów.

Jaki kurs obowiązuje przy wystawieniu takiej faktury?

Przepisy podatkowe co jakiś czas ulegają większym lub mniejszym zmianom i aktualizacjom, dlatego warto na bieżąco orientować się, jakie obecnie zasady obowiązują. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy samodzielnie zarządzają swoją księgowością, nie korzystając przy tym z pomocy biura rachunkowego czy księgowego.

faktury

Jeszcze do niedawna przepisy mówiły, że jeśli sprzedawca wystawił nabywcy fakturę za towary lub usługi w walucie obcej, czyli innej niż złoty, to musiał dodatkowo przeliczać wartości z dokumentu na walutę polską. Problem jednak stanowił obowiązujący kurs przeliczenia Narodowego Banku Polskiego. Skomplikowana procedura została zastąpiona nowymi zasadami, zgodnie z którymi podatnik może przeliczyć obcą walutę np. euro, funt czy dolar na polskie złotówki, korzystając z kursu ustalonego przez przepisy dotyczące podatków dochodowych.

Ustawa od podatków i usług uregulowała więc kwestię wystawiania faktur w obcej walucie. Jak jednak wygląda to w przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego VAT, a jak po jego powstaniu? W sytuacji, kiedy podatnik wystawia fakturę poprzedzając tym samym powstanie obowiązku podatkowego, a kwoty na niej podane są w walucie innej niż złoty, to przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu waluty obcej według NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

W przypadku jednak, gdy podatnik wystawia fakturę w walucie obcej już po powstaniu obowiązku podatkowego, czyli po dniu wydania towaru czy wypełnienia usługi, przeliczenia kursu dokonuje się na podstawie średniego kursu przedstawionego w Narodowym Banku Polskim na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Warto także zaznaczyć, że w obu przypadkach wystawienia faktury w innej walucie mowa jest o dniu roboczym.

Rate this post