Czy uzależnienie od hazardu jest groźne?

hazard a uzależnienie

Każde uzależnienie ma ten sam mechanizm powstawania. Mogą do niego prowadzić rozmaite czynniki, także na podłożu problemów w życiu osobistym, zawodowym bądź pośród społeczeństwa. Niezależnie od tego czy wziąć pod uwagę uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, czy też internetu, będziemy mogli wyróżnić kilka charakterystycznych objawów.

Jakie problemy stwarza uzależnienie od hazardu?

Przede wszystkim dana osoba korzysta ze środka uzależniającego nawet wtedy, gdy ów przestaje dawać jej poczucie szczęścia. Wynikające z narastającego nałogu problemy w życiu osobistym, zawodowym oraz w kontaktach ze społeczeństwem, nie są w stanie spowodować, że dana osoba zaprzestanie konsumować środka uzależniającego. Z czasem pojawia się zanik kontroli. Zarówno nad swoim życiem na wszystkich jego płaszczyznach, jak i nad kwestią korzystania ze środka uzależniającego. Środek ten jest używany po to, by zapomnieć o codzienności. Oderwać się od rzeczywistości i zatopić w swoim początkowo euforycznym świecie. Do tego pojawiającej się negatywne konsekwencje o różnym podłożu, a nawet problemy zdrowotne nie są w stanie wykluczyć korzystania ze środka uzależniającego.

Czy nałóg hazardzisty postępuje?

Jak dowiedziono, powyższy mechanizm dotyczy także tych, którzy zaczynają nałogowo grać, a ich nałóg z czasem postępuje. Przyczyny leżą zwykle głęboko w psychice. W traumatycznych doświadczeniach już z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości. Gra nie ma być jedynie zaspokojeniem żądzy zdobywania i wygrywana. To nie tylko sposób na nudę, choć często w ten sposób zaczyna się przygoda z hazardem. Gra daje poczucie władzy i kontroli. Wprawdzie nad wirtualnym światem, dla dla osoby uzależnionej szybko przeradza się w coś, co powoduje eliminację napięcia i podniecenie.

hazard
Podłożem może być również zaburzone poczucie własnej wartości. Brak odczucia, że jest się w czymś dobrym, komuś potrzebnym, przez kogokolwiek docenianym. Garcz zatem w hazardzie znajduje wszystkie te elementy. Wygrywając zaczyna odczuwać satysfakcję. Buduje sam w sobie poczucie, że jest wyjątkowy i najlepszy. Jeśli cechuje go również osobowość narcystyczna, problem staje się jeszcze trudniejszy do rozwiązania.

Jak sobie radzić z nałogiem?

Prawdziwe i trapiące uzależnienie od hazardu może dopaść niemalże każdego, bo podłożem nie jest fascynacja grą samą w sobie, ale chęć ucieczki od problemów dnia codziennego. Gdy pojawiają się trudne sytuacje, takie jak separacja, rozwód, inne problemy osobiste bądź zawodowe, wirtualny świat staje się miejscem ucieczki. Miejscem, w którym gracz czuje, że coś wreszcie zależy od niego. Ma kontrolę, władzę, a to one sprawiają, że może dać upust swoim emocjom. Rośnie podniecenie, więc z czasem pragnie zdobywać coraz więcej. Odbija się to na życiu zawodowym, prywatnym i społecznym. Najczęściej dochodzi do powstawania ogromnych długów, a brak wsparcia ze strony rodziny bądź też dawanie przyzwolenia na taką sytuację prowadzi do całkowitego wykluczenia ze społeczeństwa, jak i szeregu konsekwencji zdrowotnych. Bankructwa, długów, zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Własnego, jak i innych.

Rate this post