Jak zostać tłumaczem angielskiego?

Rozmowa

Jednym z rodzaju zajęć, którym może parać się tłumacz języka angielskiego i który przy okazji zdaje się przynosić najwyższe dochody i największy prestiż, jest tłumaczenie przysięgłe języka angielskiego. Jednak by być takim tłumaczem, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie nie jest wystarczająca, ponieważ trzeba spełnić bardzo wiele wymagań, które dodatkowo muszą być przypieczętowane pomyślnym zdaniem egzaminu państwowego.

                Tłumacz przysięgły języka angielskiego należy do grupy tak zwanych zawodów zaufania publicznego, czyli takich, których wykonujące je osoby działają w jakiś sposób dla interesu państwa. Jak w każdym zawodzie zaufania publicznego, także w tym przypadku, chcąc zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego należy przejść całą, specjalną procedurę, oraz zdać państwowy egzamin.

                Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, należy spełniać pewne ściśle określone wymagania. Mianowicie, należy posiadać obywatelstwo polskie, albo innego kraju należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Europejskiego lub Szwajcarii. Konieczna jest znajomość języka polskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Niezbędne jest także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także absolutnie nie można być w przeszłości karanym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne (skarbowe),  a nawet za nieumyślne – w tym wypadku gospodarcze. Należy posiadać najwyższy tytuł zawodowy, czyli tytuł magistra, oraz zdać państwowy egzamin poświadczający umiejętność tłumaczenia.

                Taki egzamin państwowy składa się z dwóch części – części ustnej oraz części pisemnej. W trakcie każdej z tej części egzaminów, kandydat na tłumacza przysięgłego musi dokonać tłumaczenia w obu kierunkach, czyli z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Gdy pomyślnie zda się taki egzamin, trzeba złożyć specjalny wniosek z prośbą o wpis na ogólnopolską listę zawodowych tłumaczy przysięgłych, która to jest prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz złożyć uroczyste ślubowanie. Podczas takiego ślubowania tłumacz przysięgły języka angielskiego zobowiązuje się do sumiennego i bezstronnego wykonywania zawodu tłumacza, oraz do dochowywania tajemnicy zawodowej i kierowania się w swojej pracy uczciwością i etyką zawodową.

Anglia

                Należy pamiętać, że egzamin pozwalający zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego nie jest, niestety, darmowy. Jego koszt na chwilę obecną wynosi 800 złotych. Ciekawostką jest, że w chwili przystępowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego nie trzeba mieć tytułu magistra, czyli można go zdać będąc jeszcze na studiach. Jednak na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych zostaje się wpisanym dopiero po wypełnieniu wszystkich wypisanych wyżej kierunków.

                Lista tłumaczy przysięgłych zarówno języka angielskiego, jak i innych, jest ogólnodostępna między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego języka angielskiego warto sprawdzić, czy jest on na tej liście.


Chcesz być tłumaczem? Zdobądź certyfikaty dzięki tlumaczenia.wroc.pl!

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *