Usługa oprogramowanie oparte o chmurę – na czym polega?

Oprogramowanie opartę o chmurę

Chmura to jeden z nieustannie rosnących trendów świata IT, o którym słyszał już niemalże każdy użytkownik. Infrastruktura budowana na zasadzie wirtualnego hostingu na fizycznych serwerach dużych firm niesie ogromne korzyści nie tylko dla pojedynczych użytkowników korzystających z dysków na chmurze publicznej (ich przykładem są na przykład Dropbox, OneDrive i GoogleDrive), ale i większych przedsiębiorstw i developerów realizujących swoje projekty i korzystających z usług chmury obliczeniowej.

O ile usługi dysków w chmurze publicznej są dość szeroko rozpoznawalne i stosowane, o tyle chmura obliczeniowa i oprogramowanie o nią oparte stanowi jeszcze zagadkę. Czym zatem jest chmura obliczeniowa i na czym polega usługa oprogramowania opartego o chmurę?

Chmura obliczeniowa

Cloud computing to rodzaj świadczenia usług serwerowych, magazynów, baz danych, sieci, czy oprogramowania przez dużych dostawców, przy czym sama chmura stanowi w tym ujęciu funkcję platformy. Firmy oferujące wszelkiego rodzaju aplikacje i oprogramowania dostępne do użytku online, bez konieczności posiadania ich fizycznej kopii na dysku korzystają właśnie z chmury.

Wysyłanie wiadomości email, edytowanie dokumentów, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, a także przechowywanie różnego rodzaju danych działają właśnie na serwerach opartych o chmurę. Z możliwości chmury korzystają jednak nie tylko dostawcy usług bezpośrednio do klientów. Na wirtualne serwery przechodzi dziś coraz więcej biznesów, od najmniejszych startupów po ogromne korporacje, dla których technologia chmury stanowi szansę na szybki rozwój przy minimalnych kosztach.

Korzyści płynące z chmury

Chmura obliczeniowa pozwala na odejście od fizycznych serwerów budowanych na potrzeby firmy. Dlaczego jednak jest to rozwiązanie znacznie lepsze nawet dla dużych przedsiębiorstw, które z pewnością mają możliwości postawienia własnej serwerowni? Podstawową zaletą działania na chmurze są koszty jej użytkowania. Eliminuje ona wydatki związane z zakupem sprzętu i oprogramowania, konfigurowanie i działaniem lokalnych centrów danych czy zatrudnianiem specjalistów do zarządzania infrastrukturą.

Zaletą jest również szybkość działania chmury, dzięki której przedsiębiorstwa nie muszą planować już pojemności i możliwości obliczeniowej swoich serwerów z wyprzedzeniem. Za zasoby chmury płaci się według faktycznego zużycia, a więc jeśli w danym momencie potrzebujesz więcej, po prostu korzystasz z większych zasobów. Chmury działają głównie w światowej sieci bezpiecznych centrów danych, dzięki czemu operują na nieustannie udoskonalanym sprzęcie, co zapewnia znacznie wyższą wydajność i niezawodność. Dane w chmurze są przechowywane tak, by nawet w przypadku awarii ich odzyskanie nie sprawiało problemów. Dla twórców aplikacji są to cechy niezwykle istotne.

Oprogramowanie jako usługa – SaaS

Oprogramowanie dostarczane do klienta w oparciu o chmurę to w głównej mierze wszelkiego rodzaju aplikacje dostarczane do klienta za pomocą Internetu na żądanie, zwykle na podstawie wykupionej przez niego subskrypcji.

W przypadku SaaS dostawcy chmury zajmują się hostem aplikacji oraz jej podstawowej infrastruktury, oraz zarządzają i konserwują ją tak, by spełniała najwyższe standardy zabezpieczeń oprogramowania. Cała podstawowa infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące oraz oprogramowanie i dane aplikacji znajdują się w formie fizycznej w centrum danych dostawcy usług na chmurze.

Oprogramowanie SaaS pozwala na szybkie korzystanie z aplikacji przy minimalnych kosztach wstępnych. Korzystanie z aplikacji takich jak poczta e-mail czy edytory tekstów online to właśnie najlepszy przykład SaaS. Oprogramowanie aplikacji znajduje się w sieci dostawcy usług, gdzie przechowywane są Twoje wiadomości, a Ty masz możliwość przeglądania ich za pomocą Internetu.

Z SaaS korzystają jednak również większe organizacje potrzebujące dostępu do aplikacji specjalistycznych. Nie wymagają one instalowania, aktualizacji czy konserwacji sprzętu – dostęp do aplikacji takich jak ERP czy CRM staje się zatem znacznie prostszy niż dotychczas. Co więcej, aplikacje opracowane dzięki SaaS pozwalają na dostęp do danych z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, co w rezultacie pozwala pracownikom przedsiębiorstwa na dostęp do aplikacji nie tylko na ich desygnowanym stanowisku pracy.

Chmura widziana jest najczęściej w opisany sposób – jako końcowa platforma umożliwiająca korzystanie z aplikacji bez konieczności ich instalowania. Istnieją jednak jeszcze dwie warstwy chmury: infrastruktura jako usługa (IaaS) oraz platforma jako usługa (PaaS). Ta druga jest szczególnie ważna podczas projektowania aplikacji optymalizujących czas pracy – jej przykładami są Google App Engine oraz Microsoft Azure. Chmura ma przed sobą ogromny potencjał i jeśli dalej będzie rozwijać się w takim tempie, przeniesienie większości usług w chmurę jest tylko kwestią czasu. Popularnym rozwiązaniem chmurowym jest również Amazon Cloud Solutions (AWS).

 

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *