System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji

Zachowanie bezpieczeństwa informacji w firmie jest bardzo ważne, ponieważ wiarygodna i godna zaufania firma potrafi zadbać o swoje interesy i wie jak zabezpieczyć nie tylko swoje informacje, ale także dane swoich klientów, które powinny być w ich bazach bezpieczne. Biorąc to wszystko pod uwagę oczywista wydaje się potrzeba dostosowania do najnowszej normy ISO / IEC 27001, którą można wykorzystać w celu oceny wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO 27001

Najlepsze systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji na świece opierają się na normie ISO 27001, która ma międzynarodowy zasięg i szczegółowo określa w jaki sposób należy inicjować, wdrażać i utrzymywać system zabezpieczający firmowe informacje.

Cała norma powinna służyć między innymi do oceny aktualnego systemu informacji w stosunku do aktualnych wytycznych Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego. W jej zakres wchodzi polityka bezpieczeństwa informacji, kontrola dostępu, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe, zarządzanie aktywami, ciągłością działania, incydentami, a także organizacją bezpieczeństwa i zgodnością informacji, rozwojem oraz utrzymaniem systemów.

Korzyści z wykorzystania ISO

Tworząc wewnętrzne systemy, zabezpieczające poufne informacje, należy opierać się na ISO 27001, które obowiązuje na skalę międzynarodową i sprawdziło się już w wielu firmach i instytucjach. Zastosowanie się do tych zasad może przygotować firmę na wystąpienie różnych incydentów i zagrożeń, które od razu będą efektywnie tłumione dzięki możliwości szybkiego ich wykrywania i identyfikowania.

Wdrożenie takiego systemu sprawi, że klienci obdarzą firmę większym zaufaniem, polepszy wizerunek firmy oraz zapewni przewagę nad konkurencją, jednak najważniejszą korzyścią będzie świadomość pracowników, którzy będąc specjalnie przeszkoleni w zakresie ochrony informacji będą uważać co robią i postarają się o to, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do ich firmowych komputerów.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

Informacja jest czasami cenniejsza niż złoto, a jej rola w firmie jest równa z aktywami i dlatego powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona. Niezależnie od nośnika na jakim się znajduje, papierze, dysku, telefonie wciąż jest informacją, która powinna być przetwarzana i przechowywana w bezpieczny sposób. Posiadanie przez informacje realnej wartości sprawia, że może zagrażać jej chociażby kradzież.

Najczęściej dochodzi do wycieku informacji na skutek niewłaściwej ochrony, którą złamało oprogramowanie szpiegujące, wirusy, hakerzy, szpiedzy przemysłowi lub inne podmioty zdolne do wykonania takiej czynności. Dzieje się to najczęściej przez luki w systemach zabezpieczających, które wynikają ze zgubienia nośnika danych, złego zabezpieczenia oraz niedbania o bezpieczeństwo poprzez pozostawienie ważnych dokumentów na biurku, przyklejania karki z hasłem na monitorze lub w jego pobliżu.

Tak naprawdę ryzyko utraty informacji rośnie wraz z rozwojem technologii, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, których niedopilnowanie może doprowadzić do utraty zaufania klientów, odejścia ich do konkurencji, spadek poziomu sprzedaży, kłopoty firmy, produkcji, a także problemy natury prawnej związane z odszkodowaniami.

Głównym celem jest możliwie jak największe zminimalizowanie ryzyka, najpierw trzeba jednak określić co jest tak naprawdę zagrożeniem, a następnie zanalizować to i stworzyć strategię mającą na celu zabezpieczenie wszystkich danych firmowych.

W tym celu wybiera się konkretne zabezpieczenia i opracowuje deklarację jego stosowania. Najbardziej wymagające jest jednak wdrożenie tego wszystkiego w życie, ponieważ w skład systemu wchodzi cała gama procesów, procedur, wewnętrznej polityki, struktury organizacyjnej oraz funkcji sprzętu i wszelkiego rodzaju oprogramowania. Niezbędne do powodzenia tego procesu jest skrupulatne przeszkolenie personelu, który będzie musiał bezwzględnie przestrzegać wdrożone procedury i ustalone instrukcje.

Wprowadzenie do firm systemów opierających się na regulacjach wprowadzonych przez ISO 27001 jest istotne, ponieważ w ten sposób można zapewnić firmie bezpieczeństwo.

Niezbędne jest przestrzeganie trzech zasad związanych z ochroną informacji, a mianowicie poufność, integralność i dostępność – podaje ins2outs – nowa platforma do zarządzania certyfikatami w organizacji.

Oznacza to, że informacje powinny być udostępnione jedynie osobom, które są upoważnione do wglądu w nie oraz zarządzania nimi, więc nie może być zaburzony ich przepływ, a każda uprawniona do tego osoba powinna mieć do nich dostęp. Nie bez znaczenia jest tutaj gwarancja, że wszystkie informacje, są w prawidłowy sposób przetwarzane dzięki czemu są one kompletne i dokładne.

 

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *